"vigour" Schwedisch Übersetzung

EN

"vigour" auf Schwedisch

volume_up
vigour {Subst.}
SV

EN vigour
volume_up
{Substantiv}

vigour (auch: beef, capacity, drive, energy)
Lastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.
Slutligen saknar betänkandet den kraft som krävs för att hantera verkliga hot.
We will also react with the necessary vigour to events in the country.
Vi kommer också att reagera med nödvändig kraft på det som sker i landet.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
Denna kammare måste möta utmaningen med att överbrygga denna klyfta med kraft och myndighet.

Synonyme (Englisch) für "vigour":

vigour

Beispielsätze für "vigour" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.
EnglishThey are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.
De är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp
EnglishThis could give us a certain energy, a certain vigour, so it is worth taking this route.
Det skulle kunna ge oss energi och kraft, så det är värt att gå i den riktningen.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
EnglishLastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.
Slutligen saknar betänkandet den kraft som krävs för att hantera verkliga hot.
EnglishWe will also react with the necessary vigour to events in the country.
Vi kommer också att reagera med nödvändig kraft på det som sker i landet.
EnglishI look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
Jag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
EnglishWe must continue with vigour and determination in the future on this issue.
Vi måste kraftfullt och bestämt ta itu med denna fråga i framtiden.
EnglishI look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er under det nya året, full av ny energi och kraft!
EnglishIt is my opinion that we must give more vigour into the debates on the principle of subsidiarity.
Min uppfattning är att vi måste göra debatten om subsidiaritetsprincipen mer levande.
EnglishAt the very least, the government is accused of failing to resolve crimes with the necessary vigour.
Som minst anklagas regeringen för att underlåta att lösa brott med nödvändig kraft.
EnglishI look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
Vad som i grund och botten sker är att USA: s och dess allierades invasion finansieras och görs legal.
EnglishThis needs to be pursued with great vigour.
Även detta drar ut på tiden och måste drivas på med kraft.
EnglishIt has not grappled with these problems in time and with sufficient vigour.
Man har inte i tid och med kraft tagit tag i dessa problem.
EnglishThose who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
De som organiserar illegal invandring bör straffas hårt.
EnglishWe have brought new vigour to the Quartet in recent months.
De senaste månaderna har vi tillfört Mellanösternkvartetten ny livskraft.
EnglishThey are not being pursued with sufficient determination or vigour.
De har inte fullföljts med tillräcklig beslutsamhet och styrka.
EnglishThis discussion, ladies and gentlemen, must also take place here in our Chamber, with greater vigour.
Denna debatt, mina damer och herrar, måste också i större grad föras här i vårt parlament.
EnglishTherefore, we need to make sure there is hybrid vigour.
Det är orsaken till att vi måste se till att ha hybridvigör (heterosis).
EnglishI ask the Commission to respond to it with vigour, determination and singleness of purpose.
Jag ber kommissionen att kraftfullt, beslutsamt och med ett tydligt syfte reagera på detta betänkande.