"traverse" Schwedisch Übersetzung

EN

"traverse" auf Schwedisch

SV

EN traverse
volume_up
{Substantiv}

traverse

Beispielsätze für "traverse" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
Den ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
EnglishThese traverse borders just as company taxation does.
Dessa är också gränsöverskridande, på samma sätt som bolagsbeskattningen är det.
EnglishI do not intend to traverse the ground that was covered by the Minister earlier in his remarks about the Zagreb Summit.
Jag har inte för avsikt att ta upp de områden som tidigare täcktes av ministern under hans kommentarer om toppmötet i Zagreb.
EnglishI welcome the opportunity to contribute to this debate today although, inevitably, I will traverse some of the ground that has been so ably covered by the presidency.
Nya upptäckter inom spridningen av kärnvapenteknik till Iran, Libyen och Nordkorea har belyst vikten av att behålla och förstärka effektiva kontroller.
EnglishThe Baltic Sea should also have special zones which these ships could traverse only with the protection of an escort, for example a pilot ship, with oil slick control facilities.
Östersjön bör också få särskilda zoner där dessa fartyg endast får färdas i skydd av eskort, till exempel ett lotsfartyg, med möjligheter att kontrollera oljeutsläpp.