"tenacious" Schwedisch Übersetzung

EN

"tenacious" auf Schwedisch

EN tenacious
volume_up
{Adjektiv}

tenacious (auch: diligent, energetic, hard, hardworking)
I need scarers who are confident, tenacious tough, intimidating.
Jag behöver skrämmare som är säkra, ihärdiga, hårda och skräckinjagande!
The mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it's extremely tenacious.
Mycel genomtränger alla landskap, det håller ihop jord, det är extremt ihärdigt.
tenacious (auch: angry, blazing, enraged, infuriated)
volume_up
arg {Adj.}
tenacious (auch: angry, bad, beastly, cruel)
volume_up
elak {Adj.}
tenacious (auch: bullet-headed, bullish, dogged, headstrong)
volume_up
envis {Adj.}
Despite the courageous and tenacious efforts of our fellow Member, Mr Markov, I regret the timidity of the final texts.
Trots vår kollega Helmuth Markovs modiga och envisa ansträngningar beklagar jag de slutliga texternas försiktighet.
We know what we hope for: a British Presidency which believes strongly in Europe today, and is tenacious, optimistic and practical, with a sense of humour as well, if possible.
Utan några tvivel kännetecknas det i dag av en europeisk övertygelse, envishet, optimism, praktiskt sinnelag och om det är möjligt, sinne för humor.
tenacious (auch: angry, crabby, cranky, crotchety)
volume_up
sur {Adj.}
tenacious
tenacious (auch: assured, certain, clear, comfortable)
volume_up
säker {Adj.}
tenacious (auch: cohesive)
tenacious
That prophecy came true: the believers in Europeanism, the tenacious exponents of integration and fighters, Monnet and Spinelli, were victorious.
Denna profetia slog in: EU-anhängarna, de orubbliga företrädarna för integrering, förkämparna, Monnet och Spinelli, segrade.
tenacious (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
That is why my group is being so tenacious about this.
Därför håller min grupp fast vid det.
tenacious (auch: glutinous, gummy, sticky, cloggy)

Synonyme (Englisch) für "tenacious":

tenacious

Beispielsätze für "tenacious" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it's extremely tenacious.
Mycel genomtränger alla landskap, det håller ihop jord, det är extremt ihärdigt.
EnglishI need scarers who are confident, tenacious tough, intimidating.
Jag behöver skrämmare som är säkra, ihärdiga, hårda och skräckinjagande!
EnglishThey have been 120 years of brilliant advances, of painful setbacks and of tenacious resistance by workers.
Det har varit 120 år med lysande framsteg för arbetarna, plågsamma motgångar och ihärdigt motstånd.
EnglishDespite the courageous and tenacious efforts of our fellow Member, Mr Markov, I regret the timidity of the final texts.
Trots vår kollega Helmuth Markovs modiga och envisa ansträngningar beklagar jag de slutliga texternas försiktighet.
EnglishDespite the courageous and tenacious efforts of our fellow Member, Mr Markov, I regret the timidity of the final texts.
Trots vår kollega Helmuth Markovs modiga och envisa ansträngningar beklagar jag de slutliga texternas försiktighet.
EnglishMr President, Commissioner, I should first of all like to congratulate Mrs Müller on her consistent, expert and tenacious approach.
Herr talman, fru kommissionär! Jag vill först gratulera Müller till hennes konsekventa, sakkunniga och ståndaktiga tillvägagångssätt.
EnglishThat prophecy came true: the believers in Europeanism, the tenacious exponents of integration and fighters, Monnet and Spinelli, were victorious.
Denna profetia slog in: EU-anhängarna, de orubbliga företrädarna för integrering, förkämparna, Monnet och Spinelli, segrade.
EnglishIt has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
Det krävdes en seg kamp för att både omfatta fäder i föräldraperioden och låta adoptivföräldrar omfattas av det skydd som direktivet ger.
EnglishMr President, I want to begin by thanking the rapporteur, Mrs Riis-Jørgensen, for her tenacious and courageous fight for a free market economy.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden, Riis-Jørgensen, för hennes ihärdiga och modiga kamp för en fri marknadsekonomi.
EnglishThe eight journalists who have died in Afghanistan since the beginning of the conflict were carrying out their duties in a courageous, passionate and tenacious manner.
De 8 journalister som dött i Afghanistan sedan konflikten inleddes utövade sitt ädla yrke modigt, lidelsefullt och uthålligt.
EnglishI turn to the issue that my colleagues have been most tenacious in their support for (and I am very grateful for that): damages in road-traffic accidents.
Jag går över till att mina kolleger har varit mycket orubbliga i sitt stöd för skadestånd vid trafikolyckor (vilket jag är mycket tacksam för).
EnglishI sincerely thank Commissioner Jacques Barrot for the tenacious will he has shown in this matter, because will is what is needed, and a great deal of will at that.
Jag riktar ett stort tack till kommissionsledamot Jacques Barrot för hans ihärdighet i detta ärende. Vad som krävs är ett stort mått av vilja.
EnglishWe know what we hope for: a British Presidency which believes strongly in Europe today, and is tenacious, optimistic and practical, with a sense of humour as well, if possible.
Utan några tvivel kännetecknas det i dag av en europeisk övertygelse, envishet, optimism, praktiskt sinnelag och om det är möjligt, sinne för humor.
EnglishMr President, Commissioner, I would also like to congratulate the rapporteur for his excellent work, and the Commissioner for her tenacious efforts in this field.
Herr talman, fru kommissionär! Jag vill också gratulera föredraganden till hans utmärkta arbete, och kommissionsledamoten till hennes orubbliga ansträngningar inom detta område.
EnglishThe Greek Government tried valiantly to secure a common political position on Iraq and Europe, but notwithstanding its tenacious and determined efforts, this objective could not be secured.
Den grekiska regeringen försökte tappert att säkra en gemensam politisk ståndpunkt angående Irak och Europa, men trots dess ihärdiga och beslutsamma ansträngningar så kunde inte detta mål uppfyllas.