"stitch" Schwedisch Übersetzung

EN

"stitch" auf Schwedisch

volume_up
stitch {Subst.}
SV

EN stitch
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

stitch (auch: line, ply, string, thread)
stitch
I hit my head on my desk. I broke my cheekbone, I got five stitches on my right eye.
Jag slog huvudet i skrivbordet, bröt kindbenet och fick sy fem stygn kring höger öga.
stitch (auch: sting)

2. Medizin

stitch
I hit my head on my desk. I broke my cheekbone, I got five stitches on my right eye.
Jag slog huvudet i skrivbordet, bröt kindbenet och fick sy fem stygn kring höger öga.

3. Medizin: "in the spleen"

stitch

Synonyme (Englisch) für "stitch":

stitch

Beispielsätze für "stitch" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think we should take an X ray then stitch him up and put him in a walking cast.
Jag tycker att vi borde ta en röntgenbild, och sedan sy ihop honom.
EnglishHe was right to say, 'a stitch in time saves nine'.
Han hade rätt när han påpekade att det är ”bättre att stämma i bäcken än i ån”.
EnglishThere was no stitch-up at all: it was just good negotiations.
Det förekom ingen kohandel alls: det vara bara goda förhandlingar.
EnglishOr was it simply an attempt to stitch up the outcome of the Council without consulting the remaining Member States?
Eller var det helt enkelt ett försök att lappa ihop rådets resultat utan att rådfråga de övriga medlemsstaterna?
EnglishHence the comment of Action Aid that EU support for Mr Wolfowitz is a stitch-up, and similar remarks from other NGOs.
Handel, inte allmosor, ger fattiga länder hjälp till självhjälp, som indonesierna mycket riktigt framhöll efter flodvågskatastrofen.
EnglishWhat is going on here is a stitch-up.
EnglishThis inadequate and inoperable stitch-up of an agreement is so full of holes that a pack of polar bears could rampage through it.
Denna otillräckliga och ineffektiva, ihoplappade överenskommelse är så full av hål, att en skock isbjörnar kan storma igenom den.
Englisha stitch in time saves nine
EnglishHence the comment of Action Aid that EU support for Mr Wolfowitz is a stitch-up, and similar remarks from other NGOs.
Detta är förklaringen till Action Aids uttalande och liknande kommentarer från andra icke-statliga organisationer att EU:s stöd för Paul Wolfowitz är en omvändelse under galgen.
EnglishWe take ideas from other people, from people we've learned from, from people we run into in the coffee shop, and we stitch them together into new forms and we create something new.
Vi stjäl idéer från andra människor, folk som vi lärt oss av, folk som vi sprungit in i på caféer, och häftar ihop dem till nya former, och skapar något nytt.
EnglishIf this Parliament were a proper Parliament, it would actually select Members to sit in the chair on ability and not have the usual big group stitch-ups.
Om Europaparlamentet vore ett riktigt parlament skulle det välja ledamöter som talmän på grund av deras kompetens och inte köra med de gamla vanliga uppgörelserna mellan de stora grupperna.
EnglishWhat is this idea that it is a stitch-up, that groups come together to reach a compromise that ill serves the civil liberties of ordinary men and women?
Vad är det för en idé om att detta skulle vara en uppgörelse, att grupper träffas för att komma överens om en kompromiss som inte skyddar medborgerliga rättigheter för vanliga män och kvinnor?
EnglishI also wish to say very clearly to Mr Macartney - in case he is worried - that there was no stitch-up between the British Government and the Ulster Unionists before the Council meeting!
Jag vill också till Macartney säga mycket tydligt - om han är oroad - att det inte förelåg någon kohandel mellan den brittiska regeringen och ulsterunionisterna före rådsmötet!
EnglishI should like to know where the fish came from that went to Northern Ireland as part of a political deal which the Conservative Government had to stitch up with the Ulster Unionists.
Jag skulle vilja veta var den fisk kom ifrån, som skickades till Nordirland som en del av en politisk uppgörelse som den konservativa regeringen fick lov att snickra ihop med ulsterunionisterna.