EN stiff
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

stiff (auch: buck)
volume_up
pengar {Pl} [Slg.]
stiff (auch: stock)
stiff (auch: stickler)
stiff
stiff
volume_up
hemligt meddelande {Subst.} [Bsp.]
stiff
stiff
volume_up
papperspengar {Pl} [Slg.]

2. Umgangssprache

stiff (auch: body, cadaver, corpse, dead body)
stiff (auch: drunk, rummy)
volume_up
fyllo {n} [umg.]
stiff
volume_up
falsk check {Subst.} [Bsp.]

Beispielsätze für "stiff" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn your view, does UEFA issue stiff enough penalties, particularly in international football?
Tycker ni att UEFA delar ut tillräckligt många straff, i synnerhet i internationell fotboll?
EnglishNot even those who committed war crimes during the Balkan War have been given such stiff sentences.
Inte ens krigsförbrytarna från krigen på Balkan har fått så hårda straff.
EnglishAlexander, i know you think me a stiff old sog, but whatever our differences, know this day,
Alexander, jag vet att du tycker att jag är en gammal stofil men.
EnglishI shall stop there even though I have one more minute to go - but I did not want to bore you all stiff.
Och jag ger en minut av tacksamhet till alla dem som inte vill tråkas ut av mina ord.
EnglishAt that time, the reason for this was the stiff competition from low-wage countries such as Germany and Italy.
Skälet var då den hårda konkurrensen från låglöneländer som Tyskland och Italien.
EnglishNewcomers, however, are now likely to have to meet stiff demands.
Men nu kommer antagligen nykomlingar att stöta på stränga krav.
EnglishGrit my teeth, close my eyes, hold myself stiff and let you do it to me?
Bita ihop, blunda, ligga still och låta dig göra det.
EnglishEconomic reforms such as the liberalisation of the internal energy market have led to stiff competition and numerous mergers.
Med en sådan politik kommer ni inte att kunna uppfylla ert löfte om full sysselsättning.
EnglishThis crisis could, unless the Commission and the Council take stiff action, lead to a major institutional crisis.
Denna kris kan om kommissionen och rådet inte kraftigt reagerar, leda till en större institutionell kris.
EnglishEnemy reinforcements are putting up a stiff fight.
Fiendens förstärkningar gör intensivt motstånd.
EnglishThe reality is that the EU has gone stiff.
EnglishSo he took it out on a Triad stiff.
English. - (RO) I commend the rapporteur for his tenacity in pursuing a topic against stiff opposition from various vested interests.
skriftlig. - (RO) Jag vill berömma föredraganden för att han ihärdigt fullföljt en fråga trots hårt motstånd från olika intressen.
EnglishI also think that opinion will take responsibility for dealing with the rather stiff incongruities we are tempted to build in at the start.
Jag tror för övrigt att uttalandet åtar sig att lösa de motsägelser, måhända en aning stela, som vi försökte utarbeta i början.
EnglishNor should we forget that a crime which may be subject to stiff penalties in one country may be regarded as a minor offence in another.
Vi ska heller inte glömma att ett brott kan omfattas av rigorösa straff i ett land men betraktas som en mindre förseelse i ett annat.
EnglishAnd if you measure very, very carefully with a stiff arm and a straight edge, you'll see that those two shapes are exactly the same size.
Och om du mäter väldigt, väldigt noggrannt med rak arm och en rak linje, kommer ni att se att de två formerna är exakt samma storlek.
EnglishDon't be such a stiff.
EnglishToo many journalists have paid with their lives or have been given stiff prison sentences for having done their job, which is to inform people.
Alltför många journalister har fått plikta med sitt liv eller dömts till hårda fängelsestraff för att de utövat sitt yrke - att informera.
EnglishProfound changes are going to be needed to face stiff competition in a globalised economy and to safeguard long-term employment in the EU.
Omfattande ändringar kommer att behövas för att möta den hårda konkurrensen i en globaliserad ekonomi och trygga långsiktig sysselsättning inom EU.
EnglishIn July when Prime Minister Balkenende addressed Parliament, he said that Europe's economy has 'stiff joints and makes little use of its head'.
När premiärminister Balkenende talade till parlamentet i juli, sade han att Europas ekonomi har stela punkter och att vi inte är tillräckligt smarta.