"station" Schwedisch Übersetzung

EN

"station" auf Schwedisch

SV

"station" auf Englisch

EN station
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

station (auch: terminal)
Project: Royal Academy of Sciences, Abisko Scientific Research Station.
Projektägare: Kungl Vetenskapsakademin, Abisko Naturvetenskapliga Station.
“Safe station” also means increasing the use of camera surveillance.
”Safe station” omfattar också i allt större omfattning kamerabevakning.
The sign read BAIONAKO GELTOKIA, which simply means Bayonne railway station.
, vilket helt enkelt betyder Bayonnes station.
In downtown Silver City, there's a train station.
l stadens centrum ligger en järnvägsstation.
Indeed, a former Shetland Islands MEP was fond of pointing out that the nearest mainline railway station to Shetland is in fact Bergen.
En före detta parlamentsledamot från Shetlandsöarna tyckte faktiskt om att påpeka att den järnvägsstation som ligger närmast Shetlandsöarna är den i Bergen!
As you mentioned, however, it is about the fact that French authorities have removed a sign in the Basque language which points the way to a railway station.
Men som ni nämnde handlar det om att de franska myndigheterna har avlägsnat en skylt som på baskiska visar vägen till en järnvägsstation.
station
volume_up
rang {u} [altmd.]

2. "radio"

station
volume_up
station {u} (radio)
Project: Royal Academy of Sciences, Abisko Scientific Research Station.
Projektägare: Kungl Vetenskapsakademin, Abisko Naturvetenskapliga Station.
“Safe station” also means increasing the use of camera surveillance.
”Safe station” omfattar också i allt större omfattning kamerabevakning.
The sign read BAIONAKO GELTOKIA, which simply means Bayonne railway station.
, vilket helt enkelt betyder Bayonnes station.

3. Militär

station

4. Technik

Synonyme (Englisch) für "station":

station

Synonyme (Schwedisch) für "station":

station
Swedish

Beispielsätze für "station" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI have no personal view on how safe or dangerous this nuclear power station is.
Jag kan personligen inte bedöma hur farligt eller ofarligt detta kärnkraftverk är.
EnglishShould an Ignalina nuclear power station price-dump on the European market?
Skall ett kärnkraftverk som Ignalina dumpa priserna på den europeiska marknaden?
EnglishWhile I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.
När jag var där med delegationen besökte jag en kolgruva och ett värmekraftverk.
EnglishThere has even been an explosion - we have seen pictures of it - in a petrol station.
En explosion inträffade till och med på en bensinstation - vi har sett bilderna.
EnglishApparently at least one police station in the city centre has joined the protestors.
Dessutom lär minst en polisstation i innerstaden ha anslutit sig till protesterna.
EnglishThe Temelin nuclear power station is a yardstick of the credibility of this House.
Kärnkraftsverket Temelín kan ses som en prövosten för denna församlings trovärdighet.
EnglishThe station is backed by Poland, Ireland, Lithuania, the Czech Republic and the USA.
Stationen får stöd från Polen, Irland, Litauen, republiken Tjeckien och USA.
EnglishMy guess is that after the last time, Pirk won't try to TAKE the station.
Jag misstänker, att Pirk efter förra gången helt har tappat lusten att erövra oss.
EnglishA coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35 %.
Ett kolkraftverk och en kärnkraftsreaktor har en effektivitet som är lägre än 35 procent.
EnglishA coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35%.
Ett kolkraftverk och en kärnkraftsreaktor har en effektivitet som är lägre än 35 procent.
EnglishStarting immediately, we're retaking our station from these oppressors.
I denna stund inleds på stationen ett uppror mot dessa kallblodiga förtryckare.
EnglishI repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Jag upprepar, vi har inte - för att låna ett uttryck - några " idéer över vårt stånd ".
EnglishI repeat, we do not have - to borrow a phrase - "ideas above our station".
Jag upprepar, vi har inte - för att låna ett uttryck - några "idéer över vårt stånd".
EnglishHe goes up to someone in the street and says, 'Where is the station?'
Han gick fram till en person på gatan och frågade var stationen låg någonstans.
EnglishWe need a new Action Plan, with a new timetable where the terminus station is membership.
Vi behöver en ny handlingsplan med en ny tidtabell där slutstationen är medlemskap.
EnglishAll you need to do is to buy a drink at a service station and then drive off.
Det enda man behöver göra är att köpa en dricka på en bensinmack och sedan köra därifrån.
EnglishMr President, I visited the Temelin power station that is under construction.
Herr ordförande! Jag har besökt kraftverket i Temelin under uppbyggnad.
EnglishA clean coal-fired power station is not only of interest to Europe, but also to the world.
Ett rent kolkraftverk är inte intressant enbart för Europa, utan för hela världen.
EnglishIt is a radio station which is concerned with human affairs and brings us closer to God.
Det är en radiostation som tar upp mänskliga frågor och för oss närmare Gud.
EnglishYou have to plan for the fire station, but you have to help the individual at the same time.
Man måste planera för brandstationen, men man måste samtidigt hjälpa individen.