"slip-up" Schwedisch Übersetzung

EN

"slip-up" auf Schwedisch

SV

EN slip-up
volume_up
{Substantiv}

1. Umgangssprache

slip-up (auch: slip, howler)
There may be a simple explanation, and this may be due to a little slip-up or mistake in the administration.
Det kan finnas en enkel förklaring vilket kan vara att det har förekommit en liten tabbe eller ett misstag i administrationen.

Synonyme (Englisch) für "slip-up":

slip-up

Beispielsätze für "slip-up" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is an unfortunate technical slip-up, but I accept it was an honest mistake.
Det är ett olyckligt tekniskt misstag, men jag godtar att det var ett ärligt misstag.
EnglishThe slip-up has evidently also affected the technology in this Chamber.
Felet har uppenbarligen också påverkat tekniken i kammaren.
EnglishThat is why every European slip-up must be tackled, irrespective of who is responsible for it.
Det är ingen liten utmaning. Därför måste man ta itu med varje europeiskt felsteg, oavsett vem som begår det.
EnglishThe question remains: to what extent does a potential slip-up justify the careful budgeting for 2007, something that is very visible in terms of expenditure?
Frågan kvarstår: i vilken utsträckning kan den försiktiga budgeten för 2007 tillskrivas ett eventuellt fel, något som varit mycket tydligt på utgiftssidan?