"sinister" Schwedisch Übersetzung

EN

"sinister" auf Schwedisch

SV

EN sinister
volume_up
{Adjektiv}

sinister (auch: angry, bad, beastly, cruel)
volume_up
elak {Adj.}
However, I fear that other more sinister attitudes are lurking beneath these technical concessions.
Jag är emellertid rädd för att under de inställsamma tekniska framstegen gömmer sig de elaka filosofiska undantagen.
sinister (auch: bad, barbarous, bloodless, callous)
volume_up
grym {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "sinister":

sinister

Beispielsätze für "sinister" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Jag vill inte att mer kontroll ska hamna hos denna lömska och korrupta institution.
EnglishMr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.
Herr talman! Jag skall försöka att inte läsa in något lömskt politiskt motiv i det.
EnglishIn addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter.
Och vi måste äntligen göra en fullständig genomgång av denna allvarliga fråga.
EnglishFailure to do so gives this whole affair a rather sinister undertone.
Gör man det inte, medför det vissa olyckliga bieffekter som påverkar hela yttrandet.
EnglishOnce again, Europe’s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.
Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.
EnglishOnce again, Europe ’ s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.
Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.
EnglishThe tenor of his remarks is to condemn reprocessing as a sinister activity.
Andemeningen i hans kommentarer är ett fördömande av upparbetning som en illvillig verksamhet.
EnglishIt was not only the United States, the target of these sinister attacks, which was put to the test.
Det var inte bara USA, som var måltavlan för det grymma attentatet, som sattes på prov.
EnglishThat could well be the sinister cigar-shape of things to come.
Det skulle mycket väl kunna vara den dystra cigarrformade framtiden.
EnglishDamascus, Teheran and their Lebanese satellites should stop their sinister game once and for all.
Damaskus, Teheran och deras libanesiska lakejer måste upphöra med sitt lömska spel en gång för alla.
EnglishThe people deserve no less, and I warn against the sinister forces that are still around in the region.
Folket förtjänar detta, och jag varnar för de onda krafter som fortfarande finns i denna region.
EnglishAt times, the world can seem an unfriendly and sinister place.
Ibland verkar världen hemskt ovänlig och ondskefull.
EnglishThis abhorrent fact marks out the sinister context of Mugabe's ruthless campaign to stay in power.
Dessa avskräckande uppgifter anger de ohyggliga ramarna för Mugabes hänsynslösa strävan efter att behålla makten.
EnglishHence his relentless efforts to build up an arsenal of extremely sinister weapons of mass destruction.
På grund av detta följer dennes oupphörliga strävan att anlägga en arsenal av ytterst skrämmande massförstörelsevapen.
English- Although the Jové Peres report is ostensibly about fisheries, I see in it a much more sinister agenda.
Även om betänkandet av Jové Peres till synes gäller fiskerifrågor ser jag i det en mycket mer olycksbådande dagordning.
EnglishIt has been such a success that our citizens are often rather alarmed by it, and suspect that it is rather sinister.
Den är en så stor framgång att våra medborgare ofta blir rädda för den och att den förefaller dem obehaglig.
EnglishMr President, in this legislation I detect a worrying and sinister extension of the scope of Community power.
Herr talman! Jag kan i denna lagstiftning spåra en oroande och olycksbådande utvidgning av gemenskapens befogenheter.
EnglishThe sinister political sparring calls for further powers for the European Parliament in this area.
Det makabra politiska spelet under de gångna veckorna visar att det krävs fler befogenheter för Europaparlamentet på detta område.
EnglishTherefore, the guidelines do not have either the sinister intention or the sinister effect that some have feared or claimed.
Riktlinjerna har därför varken den lömska avsikt eller den lömska effekt som vissa har befarat eller hävdat.
EnglishHowever, is it not sinister that recipients should be told which economic policies they should choose and which they should discard?
Men är det inte fräckt att tala om för mottagarna vilken ekonomisk politik de ska föra och inte föra?