"shuffle" Schwedisch Übersetzung

EN

"shuffle" auf Schwedisch

EN shuffle
volume_up
{Substantiv}

shuffle
So here, to follow my cards, I must look at the shuffle from the begin -- ah, we are started together.
Så nu, för att veta var korten är, måste jag se på blandningen från börj... ~~~ Åh, vi har börjat...

Synonyme (Englisch) für "shuffle":

shuffle

Beispielsätze für "shuffle" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is also very important not to let this strategic proposal get lost in the shuffle.
Det är också mycket viktigt att inte låta detta strategiska förslag slarvas bort.
EnglishShuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Shuffle tracking innebär att jag håller koll på korten även om en annan person blandar.
EnglishAll the electorate has been allowed to do is shuffle the deck chairs on the deck of the Titanic.
Allt väljarkåren har tillåtits att göra är att flytta om däcksstolarna på Titanics däck.
EnglishI work with kind of estimation, shuffle tracking -- ah, good.
Jag arbetar med... en slags uppskattning. ~~~ Shuffle tracking Ah, bra!
EnglishBut if you square -- square, and shuffle, and then a cut.
Men om du fixar till... fixar till och blandar och sen en kupering.
EnglishHowever you shuffle the pack, the joker comes to the top.
Hur ni än blandar kortleken hamnar jokern överst.
EnglishMake sure you shuffle them cards this time, left.
Se till att du blandar korten den här gången, Left.
EnglishNow, another term called shuffle tracking.
Nu, ett annat begrepp som kallas för shuffle tracking.
EnglishWe must not shuffle off our own powers and responsibilities onto the Member States, who are responsible for implementation.
Vi får inte skyffla över våra egna behörigheter och ansvarsområden på medlemsstaterna. De ansvarar för genomförandet.
EnglishEverybody in this House, yesterday and this morning, has been desperately trying to shuffle off responsibility for what happened here yesterday.
Varenda en i parlamentet, i går som den här morgonen, har desperat försökt att komma undan ansvaret för vad som hände här i går.
EnglishOki, do the Oki Shuffle.
EnglishAs you all know, the budget is cast in stone and we, Parliament, have virtually no flexibility to shuffle things between chapters.
Som ni alla vet är budgeten huggen i sten, och vi i parlamentet har i princip ingen möjlighet att flytta runt saker och ting mellan budgetkapitlen.
EnglishThe second issue we deal with is the more general concern about the possible use of European aid to shuffle jobs around Europe.
Den andra fråga som vi behandlar är den mer allmänna oron för att man möjligen kan använda gemenskapsmedel för att skyffla runt arbetstillfällen i Europa.
EnglishWe must not shuffle off our own powers and responsibilities onto the Member States, who are responsible for implementation.
I princip delar vi i gruppen De gröna den socialdemokratiska gruppens ståndpunkt och uppmanar till miniminormer för lämpligt skydd på arbetet i alla EU: s medlemsstater.