"shadow" Schwedisch Übersetzung

EN

"shadow" auf Schwedisch

volume_up
shadow {Subst.}
SV
SV

EN shadow
volume_up
{Substantiv}

shadow (auch: cloud, darkness, ghost, pall)
Click No Shadow if you do not want the text to be displayed with a shadow.
Klicka på skuggikonen Av om tecknen ska visas utan skugga.
So now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Nu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
No one will know it is me... as I glide through the underworld like a shadow.
Ingen känner igen mig när jag smyger fram likt en skugga i den undre världen.

Beispielsätze für "shadow" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIndeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
Jag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
EnglishI was shadow rapporteur for the PPE-DE Group and voted in favour of this report.
Jag var skuggföredragande för PPE-DE-gruppen och röstade för detta betänkande.
English(SK) I would like to thank Mrs Vergnaud and the shadow rapporteurs for their work.
(SK) Jag vill tacka Bernadette Vergnaud och skuggföredragandena för deras arbete.
English. - Madam President, I wish to begin by thanking the shadow rapporteurs.
föredragande. - (EN) Fru talman! Jag vill börja med att tacka skuggföredragandena.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
Han har skrivit ett bra betänkande i nära samarbete med skuggföredragandena.
EnglishAbove all, I should like to thank the shadow rapporteurs, Mr Susta and Mr Rinaldi.
Framför allt vill jag tacka skuggföredragandena, Gianluca Susta och Niccolò Rinaldi.
EnglishIn this regard, I would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
I det avseendet vill jag också tacka föredragandena och skuggföredragandena.
EnglishTo conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.
Avslutningsvis vill jag ännu en gång gratulera föredraganden och skuggföredragandena.
EnglishI congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Jag gratulerar föredraganden, skuggföredraganden och kommissionsledamoten.
EnglishI should like to thank all the shadow rapporteurs for endorsing this compromise.
Jag vill tacka alla skuggföredragande för att de stödde denna kompromiss.
EnglishAs shadow rapporteur, I have followed Mr Savary's drafting of the report closely.
Jag har som skuggföredragande följt med beredningen av Savarys betänkande.
EnglishI am glad that the shadow rapporteur from her group was very constructive.
Jag är glad över att skuggföredraganden från hennes grupp var mycket konstruktiv.
EnglishI found it interesting to take part as a shadow rapporteur on behalf of the Liberals.
Jag tyckte att det var intressant att delta som skuggföredragande för liberalerna.
EnglishI would like to thank you and the shadow rapporteurs again for your important work.
Jag vill än en gång tacka dig och skuggföredraganden för ert viktiga arbete.
EnglishNow, everything I said is not on behalf of Glyn Ford, who is the shadow rapporteur.
Allt detta har jag dock inte sagt som representant för skuggföredraganden Glyn Ford.
EnglishWe are proud to stand strong and united with our shadow rapporteur, Mr Le Foll.
Vi är stolta över att stå starka och eniga med vår skuggföredragande Stéphane Le Foll.
EnglishIt was my very great pleasure to cooperate on this as one of the shadow rapporteurs.
Jag hade det stora nöjet att få vara delaktig i detta som en av skuggföredragandena.
EnglishI would like to thank Mr Lyon and all of the shadow rapporteurs for their work.
Jag vill tacka George Lyon och alla skuggföredragandena för deras arbete.
EnglishHowever, please also allow me to thank, as he did, all the shadow rapporteurs.
Jag vill dock även tacka - precis som han gjorde - alla skuggföredragande.
EnglishFirst of all, sincere thanks to the shadow rapporteurs for their excellent collaboration.
Först vill jag innerligt tacka skuggföredragandena för deras utmärkta samarbete.