"shackles" Schwedisch Übersetzung

EN

"shackles" auf Schwedisch

SV

EN shackles
volume_up
{Plural}

shackles
Free the Greeks from the shackles of the euro.
Befria grekerna från eurons bojor.
In times of stagnation and recession, its shackles prove to have a toxic effect on economic recovery.
Under tider av stagnation och recession visar sig dess bojor vara rena giftet för den ekonomiska stimulansen.
It must support all those countries attempting to free themselves from the shackles of the past and join a democratic Europe.
Unionen måste stödja alla de länder som försöker befria sig från det förflutnas bojor och förena sig med ett demokratiskt Europa.

Synonyme (Englisch) für "shackle":

shackle

Beispielsätze für "shackles" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Detta har gjort det möjligt för landet att kasta bojorna och växa på ett beundransvärt sätt.
EnglishIt remains imprisoned in the shackles of the dogma of free and undistorted competition.
Den är fortfarande bunden av dogmen om fri konkurrens utan snedvridning.
EnglishTo go out, they are obliged to wear a veil which is like prison bars; their clothes are only shackles.
Om de skall gå ut måste de bära en slöja som påminner om ett fängelsegaller, och deras klädedräkt är bara en fångdräkt.
EnglishOn the economic front, the market must throw off the shackles of far-reaching state interference and attract new investment.
När det gäller ekonomin så måste marknaden befria sig frän långtgående statsinblandning och dra till sig nya investeringar.
EnglishIts muchvaunted monetary policy is costing us extremely dear, and the pact for employment is in conflict with market forces in the context of the shackles imposed by monetary union.
Den valutapolitik som det skryter med kostar oss enormt mycket och sysselsättningspakten stöter sig med marknadskrafterna inom den snäva ram som monetära unionen har framtvingat.
EnglishBy cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century.
Genom att minska antalet bestämmelser, gör ni det möjligt för EU:s nationer att lösgöra sig från bojorna som annars oundvikligen förvandlar oss till tjugohundratalets ekonomiska medelmåttor.