"shabby" Schwedisch Übersetzung

EN

"shabby" auf Schwedisch

volume_up
shabby {Subst.}
SV

EN shabby
volume_up
{Substantiv}

shabby (auch: exhausted)

Synonyme (Englisch) für "shabby":

shabby

Beispielsätze für "shabby" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Jag tycker att Afrikas folk bör känna till EU:s sjaskiga och ohederliga planer.
EnglishThis shabby fix is the opposite of what the European Union should stand for.
Denna smutsiga uppgörelse går stick i stäv med allt det som Europeiska unionen borde stå för.
EnglishThe unseemly, shabby debate in the Conference of Presidents yesterday demonstrated Europe at its very worst.
Den otillständiga, tarvliga debatten vid gårdagens talmanskonferens visade fram EU:s sämsta sidor.
EnglishThe poster has got ragged and shabby and curling at the edges.
Affischen har blivit sliten och trasig i kanterna.
EnglishI consider the Chirac/Schroeder deal on this to be a shabby affair, a clandestine deal in this age of transparency.
Jag anser att uppgörelsen mellan Chirac och Schröder är en lumpen historia, ett hemligt avtal i denna tid av öppenhet.
EnglishI consider the Chirac/ Schroeder deal on this to be a shabby affair, a clandestine deal in this age of transparency.
Jag anser att uppgörelsen mellan Chirac och Schröder är en lumpen historia, ett hemligt avtal i denna tid av öppenhet.
EnglishSafety issues simply cannot be allowed to degenerate into shabby national politics at the will of any Member State.
Vi kan inte tillåta att säkerhetsfrågor helt enkelt degenererar till torftig nationell politik närhelst en medlemsstat vill att detta skall ske.
EnglishLike many of these agreements, it is a shabby deal at the best of times and, in the present circumstances, it is utterly unacceptable.
I bästa fall är det, i likhet med många av dessa avtal, en sjaskig överenskommelse, men under dessa omständigheter är det fullkomligt oacceptabelt.
EnglishNot too shabby.
EnglishThey did this deliberately, for shabby party-political reasons, to make it impossible for us to support the report as presented to plenary.
De gjorde detta med avsikt av sjaskiga partipolitiska skäl, för att göra det omöjligt för oss att stödja betänkandet i den form som lagts fram i plenum.
EnglishSchool sports facilities and gymnasia in the Member States are often extraordinarily neglected, and they are poorly maintained and shabby.
Idrottsutrustning i skolorna och gymnastiksalarna i medlemsstaterna är ofta mycket försummade, otillräckliga och utslitna i alla avseenden samt illa medfarna.
EnglishIt seems to me rather shabby to treat young people, who are so important for our future, in this way right at the start of their professional careers.
Jag anser att det är ganska ojust att behandla ungdomar - som är så viktiga för vår framtid - på det här sättet när de befinner sig i inledningen av sin yrkeskarriär.
EnglishThere was a time when, if such shabby conduct on the part of public servants was revealed, both functionaries and the minister responsible would fall on their swords.
Det fanns en tid då både de ansvariga tjänstemännen och ministern skulle ha fått gå om det visade sig att statstjänstemän agerat på ett så tarvligt sätt.
EnglishMr President, since we last met we have seen the arrest of former President Kenneth Kaunda in Zambia and the rather shabby treatment which has been dished out to him.
Herr ordförande! Sedan vårt senaste möte har vi fått uppleva arresteringen av Zambias förre president Kenneth Kaunda och den ganska otäcka behandling han utsatts för.