"robber" Schwedisch Übersetzung

EN

"robber" auf Schwedisch

volume_up
robber {Subst.}

EN robber
volume_up
{Substantiv}

robber (auch: mugger)
However, this laudable initiative does not just target paedophiles, murderers and armed robbers.
Men detta lovvärda initiativ riktar sig inte bara mot pedofiler, mördare och beväpnade rånare.
The dangerous Schengen Agreements, which abolished all controls at the European Union’s borders, allow them to be used as drug smugglers or robbers.
De farliga Schengenavtalen, som ledde till att all kontroll över EU:s gränser avskaffades, tillåter att de utnyttjas som narkotikasmugglare eller rånare.
Those who reject in principle the European Arrest Warrant are the apologists for mafia criminals and absconding robbers, rapists and terrorists.
De som i princip förkastar den europeiska arresteringsordern är de som försvarar maffiabrottslingar och rånare, våldtäktsmän och terrorister på rymmen.
robber (auch: plunderer)
But in European countries, too, there are unpleasant recollections of former newcomers who came as soldiers, robbers and privileged groups of businessmen and who put the people at a disadvantage.
Även i europeiska länder har man dock fortfarande negativa minnen av tidigare nykomlingar som kom som soldater, som rövare och som en prioriterad grupp företagare.
robber (auch: looter, plunderer, waster)

Beispielsätze für "robber" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBoth the victims felt the robber was much too strong to be a woman.
Bägge offren sa att rånaren var för stark för att vara kvinna.
EnglishThat would be unwise: nobody, especially the robber and rapist, may be antagonised or demonised.
Det vore oförståndigt: ingen, särskilt rånaren och våldtäktsmannen, får bekämpas eller demoniseras.
EnglishTwo of the victims were assaulted and grappled with the robber.
Två offer överfölls, och de brottades med rånaren.
EnglishBudget support and other EU programmes will not compensate for the losses inflicted by a robber economy.
Budgetstöd och andra EU-program kommer inte att kompensera för förlusterna på grund av en exploaterande ekonomi.
EnglishIncidentally, one thing is clear to me, and that is that in the current conditions, we will have to redefine the term 'bank robber'.
För övrigt har jag klart för mig att vi, under nuvarande omständigheter, måste omdefiniera uttrycket ”bankrånare”.
EnglishBut there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron' style of capitalism which has developed since 1991.
Men det måste finnas en politisk vilja från rysk sida att eliminera den " rövarkapitalism" som har utvecklats sedan 1991.
EnglishBut there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron'style of capitalism which has developed since 1991.
Men det måste finnas en politisk vilja från rysk sida att eliminera den " rövarkapitalism " som har utvecklats sedan 1991.
EnglishYou're not a bank robber.
EnglishI must say, to save my honour, that it referred to only two Members, who tried to practise mediaeval politics in modern Europe, like robber barons.
Detta måste jag säga för att rädda mångas heder - detta hänför sig enbart till två ledamöter, som genom rovriddarmetoder försökte bedriva medeltidspolitik i ett modernt Europa.
EnglishHowever, we also expect an alpine traffic policy to be based on a set of uniform rules applicable throughout Europe rather than the methods of highway robbery and the robber barons.
Vi förväntar oss emellertid att grunden för en transportpolitik för Alperna inte utgörs av stråtröveri och rovriddarmetoder, utan enhetliga spelregler, som kan användas i hela Europa.