"retina" Schwedisch Übersetzung

EN

"retina" auf Schwedisch

volume_up
retina {Subst.}

EN retina
volume_up
{Substantiv}

retina
His own research looks at how lack of oxygen affects blood vessels in two model systems: the retina of the eye and breast cancer tumours.
Hans egen forskning handlar om hur syrebrist påverkar blodkärlen i två modellsystem, ögats näthinna och bröstcancertumörer.
But the quality of the vessels becomes worse, and there may be leakage with attendant risk of bleeding in the retina.
Men kvaliteten på kärlen blir då sämre och det kan uppstå läckage med risk för blödningar i näthinnan.
. ~~~ (Laughter) This is high-frequency laser, and it's enough with a fraction of a second to destroy the retina completely.
(Skratt) Det här är en högfrekvent laser och det är tillräckligt med en bråkdel av en sekund för att förstöra näthinnan fullständigt.

Beispielsätze für "retina" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut the quality of the vessels becomes worse, and there may be leakage with attendant risk of bleeding in the retina.
Men kvaliteten på kärlen blir då sämre och det kan uppstå läckage med risk för blödningar i näthinnan.
English. ~~~ (Laughter) This is high-frequency laser, and it's enough with a fraction of a second to destroy the retina completely.
(Skratt) Det här är en högfrekvent laser och det är tillräckligt med en bråkdel av en sekund för att förstöra näthinnan fullständigt.
EnglishThe study is based on the discovery of a hemoprotein, Neuroglobin (Ngb), found in various parts of the brain, the pancreas and in the retina.
Studien bygger på upptäckten av ett hemoprotein, Neuroglobin (Ngb), som finns i olika delar i hjärnan, i pankreas och i näthinnan.