"retarded" Schwedisch Übersetzung

EN

"retarded" auf Schwedisch

EN retarded
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

retarded (auch: behind-hand)
I understand that the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as a new independent state, is undergoing a retarded ethnogenic phase.
Jag har förstått att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som ny självständig stat genomgår en efterbliven rasbiologisk fas.

2. Medizin

retarded (auch: backward)
I understand that the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as a new independent state, is undergoing a retarded ethnogenic phase.
Jag har förstått att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som ny självständig stat genomgår en efterbliven rasbiologisk fas.

Synonyme (Englisch) für "retarded":

retarded

Beispielsätze für "retarded" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt has not advanced a political solution, but retarded it.
Det har inte påskyndat en politisk lösning, utan fördröjt den.
EnglishJesus christ, are you people retarded?
EnglishOn 10 July 2003, Sibel Yalvac, a 21-year old, mentally-retarded woman from Rotterdam was arrested at the airport of the Indonesian capital of Djakarta.
Den 10 juli 2003 arresterades Sibel Yalvac, en 21 år gammal förståndshandikappad kvinna från Rotterdam, på flygplatsen till den indonesiska huvudstaden Jakarta.
EnglishOn 10 July 2003, Sibel Yalvac, a 21-year old, mentally-retarded woman from Rotterdam was arrested at the airport of the Indonesian capital of Djakarta.
Den 10 juli 2003 arresterades Sibel Yalvac, en 21 år gammal förståndshandikappad kvinna från Rotterdam, på flygplatsen till den indonesiska huvudstaden Jakarta.
EnglishAs an example, I would mention the recent American Supreme Court judgment on the Atkins case, ruling out the death penalty for mentally retarded people.
Som exempel kan jag nämna den dom som nyligen avkunnades av Förenta staternas domstol i högsta instans i Atkinsärendet, och som utesluter dödsstraff för psykiskt utvecklingsstörda personer.