"rattling" Schwedisch Übersetzung

EN

"rattling" auf Schwedisch

EN rattling
volume_up
{Substantiv}

rattling (auch: jar, rattle, clangour)

Synonyme (Englisch) für "rattling":

rattling

Beispielsätze für "rattling" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn future, excavators will be rattling past, not tanks.
Hos er skall i framtiden grävmaskiner rassla med sina kedjor och inte pansarfordon!
EnglishIt has not stinted on empty threats and sabre rattling.
Man har emellertid inte sparat på vapenskramlet.
EnglishThey represent a better solution than sabre rattling.
Det vore en bättre lösning än vapenskrammel.
Englishby rattling Albert Markovski.
EnglishIt is most important that diplomatic sabre-rattling should not outweigh the threat of an environmental disaster off the Spanish coast.
Det är ytterst viktigt att det diplomatiska vapenskramlet inte får väga tyngre än hotet om en miljökatastrof utanför den spanska kusten.
EnglishNo to any move to accommodate the sabre-rattling president of the United States acting as the mouthpiece of multinational interests.
Nej till alla åtgärder med vilka man rättar sig efter den sabelskramlande presidenten för Förenta staterna som agerar som talesman för multinationella intressen.
EnglishSabre-rattling, especially if it involves development of nuclear arms, is a threat to the stability and peace of the Korean Peninsula and the wider region.
Sabelskramlande, särskilt om det innefattar utveckling av kärnvapen, är ett hot mot stabiliteten och freden på Koreahalvön och i den större regionen.
EnglishAt the end of the day, though, confidence in money and the currency will not be fostered merely by rattling off the reasons why price stability must take priority.
Jag hoppas, och jag är säker på, att kommissionen kommer att fortsätta sin strävan att förverkliga ett gemensamt betalningsområde i Europa en gång för alla.
EnglishAny attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade' - is therefore also abominable.
Varje angrepp på civila är avskyvärt, och därför är det vapenskrammel vi hör i Washington - presidenten använder uttryck som "korståg" - också avskyvärt.
EnglishAny attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade ' - is therefore also abominable.
Varje angrepp på civila är avskyvärt, och därför är det vapenskrammel vi hör i Washington - presidenten använder uttryck som " korståg " - också avskyvärt.
EnglishThey are all rattling off the denials, but this has not satisfied those who have expressed concern or deterred calls for parliamentary or judicial inquiries in a string of European countries.
Alla avvisar de anklagelserna, men det har inte lugnat dem som uttryckt oro eller avvärjt krav på parlamentariska eller rättsliga utfrågningar i en rad EU-länder.
EnglishApart from the improvement of the working conditions of drivers, we should also address the situation of those living in towns and villages where lorries are rattling through, day and night.
Bortsett från förbättringen av förarnas arbetsförhållanden bör vi också ta tag i situationen för dem som bor i städer och byar där lastbilar dundrar förbi dag och natt.
EnglishYour sabre-rattling fools no one because, as you know perfectly well, whether you like it or not, you need Austria in order to reform the Treaties and harmonise savings tax.
Ert skryt bedrar inte någon eftersom, och det vet ni mycket väl, vare sig ni vill eller inte behöver ni Österrike för att reformera fördragen och harmonisera skattesystemet för sparande.
EnglishInstead of the Bush administration’s recent sabre-rattling, I believe North Korea should be offered a political and diplomatic agreement as a for monitoring of its nuclear arsenal.
I stället för Bushadministrationens sabelskrammel nyligen anser jag att Nordkorea skall erbjudas en politisk och diplomatisk överenskommelse i utbyte mot övervakning av landets kärnvapenarsenal.