"pride" Schwedisch Übersetzung

EN

"pride" auf Schwedisch

volume_up
pride {Subst.}

EN pride
volume_up
{Substantiv}

pride (auch: boast, conceit, glory, honor)
As a humanitarian, I look with pride at the humanitarian aid we have given.
Som människovän ser jag med stolthet på det humanitära stöd som vi har gett.
Therefore, the societies offering asylum should feel pride and satisfaction.
Därför bör den vara ett motiv till stolthet och tillfredsställelse i mottagarsamhällena.
That is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
Det är den stolthet jag känner och som jag kommer att fortsätta känna i framtiden.
pride (auch: bevy, covey, flock, herd)
pride (auch: pride of lions)

Synonyme (Englisch) für "pride":

pride

Beispielsätze für "pride" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Vi är stolta över att de mänskliga rättigheterna ligger till grund för unionen.
EnglishIt is a matter of pride to me that this comes out now, under the British Presidency.
Jag är stolt över att den kommer nu, under det brittiska ordförandeskapet.
EnglishPride often comes before a fall and we had better not be too proud too soon.
Högmod går ofta före fall, och vi bör akta oss för att vara för "högmodiga" för snart.
EnglishThis is a contrast in which, as a Member of the European Parliament, I take no pride.
Detta är en kontrast som jag som Europaparlamentariker inte är stolt över.
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Under den valperiod som nu går mot sitt slut har det uträttats oerhört mycket.
EnglishPride often comes before a fall and we had better not be too proud too soon.
Högmod går ofta före fall, och vi bör akta oss för att vara för " högmodiga " för snart.
EnglishWhat we saw and experienced in the area we visited gave us no cause for pride whatsoever.
Det vi såg och upplevde i området gav oss ingen som helst anledning att vara stolta.
EnglishI believe we can take pride in having in fact done more than we undertook to do.
Jag tycker att vi skall vara stolta över att vi faktiskt har gjort mer än vi åtog oss att göra.
EnglishThe recent gay pride march in Warsaw was only authorised because of pressure from Europe.
Gayparaden nyligen i Warszawa tilläts först efter påtryckningar från EU.
EnglishMr Pasqua mentioned this a moment ago - the wounded pride of a European Commissioner.
Pasqua nämnde det för en liten stund sedan - en europeisk kommissionsledamots sargade heder.
EnglishFor that, I believe, we can feel a real and genuine sense of shared pride.
Jag var utrikesminister, men nu är jag kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser.
EnglishSo, let us regain pride in our roots, our traditions and our sovereign nations!
Låt oss därför återvinna stoltheten över våra rötter, våra traditioner och våra suveräna nationer!
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlamentet kämpar inte för sin behörighet för att vinna heder och ära.
EnglishWe take pride in the 30% of Members of this House who are women.
Vi är stolta över att 30 procent av ledamöterna här i kammaren är kvinnor.
EnglishWe can take pride in having had such a negotiating group to achieve this result.
Vi kan vara stolta över att vi har haft en sådan förhandlingsgrupp att vi kunde nå det här resultatet.
EnglishThis Commission can pride itself on having achieved very considerable and important political results.
Denna kommission kan stoltsera med mycket omfattande, viktiga politiska resultat.
EnglishWe should take pride and pleasure in that and congratulate the Greek Presidency on it.
Vi borde vara stolta och nöjda över det och gratulera det grekiska ordförandeskapet till det här.
EnglishWe pride ourselves on our capacity for conflict prevention and humanitarian aid, and rightly so.
Vi skryter helt riktigt om vår förmåga till konfliktförebyggande och humanitärt bistånd.
EnglishThere is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.
Det finns fortfarande mycket att uträtta innan vi kan känna oss stolta över EU:s jordbrukspolitik.
EnglishLadies and gentlemen, let us take pride in having achieved that.
Mina damer och herrar! Låt oss vara stolta över att ha uppnått detta.