EN perfection
volume_up
{Substantiv}

perfection
It incites women to a pursuit of perfection with consequences like eating disorders.
Den driver kvinnor att eftersträva perfektion, vilket får sådana konsekvenser som ätstörningar.
Vi strävar aldrig efter perfektion, men det är ett framsteg.
On the other hand, we kids still dream about perfection.
Fast å andra sidan, vi barn drömmer fortfarande om perfektion.
perfection (auch: finish)
New Labour behärskar detta språk till fulländning.
However, insofar as a parliamentary assembly is concerned, this comes as close to perfection as any assembly that I have ever addressed.
Som parlamentarisk församling betraktad är parlamentet lika nära fulländning som någon annan församling jag någonsin har talat inför.
I think this is rather more important than trying to achieve perfection in every last detail which would not make any significant difference.
Jag tror att det är viktigare än att vi skulle försöka få till en innehållsmässig fulländning som ändå inte går så mycket längre än det vi nu har uppnått.
perfection (auch: finish)
Sadly, perfection often eludes us in human endeavours, whether by politicians or anyone else.
Tråkigt nog präglas mänskliga strävanden sällan av fullkomlighet, oavsett om de företas av politiker eller av andra.

Synonyme (Englisch) für "perfection":

perfection
perfect

Beispielsätze für "perfection" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is a very important matter for the perfection of the internal market.
Det är en mycket viktig fråga för fullkomnandet av den inre marknaden.
EnglishBut audit perfection is a rare phenomenon anywhere in the world.
Men perfekta revisioner är ett sällsynt fenomen i världen.
EnglishIt will not be perfect, but striving for perfection is a good way of achieving nothing at all.
Den absoluta godheten kan det inte uppnå, men att sträva efter den är det värsta hindret för förverkligandet av det som för närvarande är gott.
EnglishThe system needs further perfection, but it needs strong engagement by all nations around the globe for this to happen.
Systemet behöver ytterligare finslipning men det krävs att alla nationer runt hela världen engagerar sig starkt för att det ska ske.
EnglishI understand that this may seem insufficient to some of you, but we must appreciate that sometimes it is not always best to seek perfection.
Jag förstår att vissa av er anser att detta är otillräckligt, men vi måste tänka på att det perfekta ibland kan stå i motsättning till det som är bra.
EnglishIn future, social rights, with the constitutional treaty, will prevail over the perfection of the internal market which had the upper hand in previous treaties.
Anläggningen har tagits över av ett företag som heter Innovia och som för närvarande har anläggningar i Kansas, Carlisle och Bridgwater.
EnglishNowadays, the world we live in -- we affluent, industrialized citizens, with perfection the expectation -- the best you can ever hope for is that stuff is as good as you expect it to be.
Anledningen till att allt var bättre förr, när allt var sämre, är att när allting var sämre var det möjligt att bli positivt överraskad.