"pasture" Schwedisch Übersetzung

EN

"pasture" auf Schwedisch

EN pasture
volume_up
{Substantiv}

pasture (auch: grazing, pasturage, range)
Indigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.
De lokala jordbrukarna känner sig hotade av nybyggare som letar efter betesmark för sin boskap.
That land there will remain pasture in perpetuity.
Den marken kommer förbli betesmark för all framtid.
You know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
Ni vet att även betesmarker hör till de ekonomiskt beroende områdena.
pasture (auch: lure, pasturage, tusk)
Finally, from the point of view of animal welfare, it would mean the animals spending more time out at pasture, and a fresher, healthier and more varied diet.
För djurens välbefinnande skulle det innebära mer tid för bete liksom sundare, fräschare och mer varierat foder.
Cows must regularly be led to pasture again and geese must from now on be spared torture for the sake of their tastefully prepared livers.
Kor måste åter få gå ut på bete regelbundet, och gäss måste besparas det plågeri de utsätts för sin delikata levers skull.
pasture
pasture
Rather than consuming imported proteins, these suckler cows eat grass and use pasture land.
Amkor äter gräs och går på grönbete, och konsumerar inte importerade proteiner.

Synonyme (Englisch) für "pasture":

pasture

Beispielsätze für "pasture" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
Ni vet att även betesmarker hör till de ekonomiskt beroende områdena.
EnglishThe hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
Inåt landet finns det landsbygd samt åker- och ängsmark med ett fåtal små och medelstora företag.
EnglishSix: we have maintained the support for maize but not managed to obtain support for pasture land.
Den sjätte punkten är att vi har bibehållit ett majsstöd, men inte genomtvingat något beteslandsstöd.
EnglishIf mad cows should be removed from pasture land, mad speed merchants should be removed from the roads.
Samtidigt som man avlägsnar alla galna kor från betesmarkerna borde alla fartdårar på vägarna hejdas.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Tänk dig att du är ute i skogen, eller i en hage och ser en myra som klättrar upp för ett grässtrå.
EnglishIt is quite inexplicable that animals in zoos and at pasture in nature reserves are not allowed to be vaccinated.
Det går inte att förklara varför djur i djurparker och djur som betar i naturområden inte får vaccineras.
EnglishTake me out to the pasture and shoot me.
EnglishToday, 25 years after the Chernobyl disaster, animals kept in open pasture in certain areas of Sweden still have to be tested and given alternative feed before they are slaughtered.
Än i dag, 25 år efter Tjernobylolyckan, måste utegående djur i vissa områden i Sverige testas och alternativutfodras före slakt.
EnglishA more environmentally correct distribution might be based on the amount of pasture land a farmer has, rather than providing support in proportion to the number of animals, as is now the case.
Vid en mer miljövänlig fördelning skulle man kunna utgå ifrån jordbrukarens betesmarksareal i stället för att som nu ge stöd i förhållande till antalet djur.