"outmost" Schwedisch Übersetzung

EN

"outmost" auf Schwedisch

SV

EN outmost
volume_up
{Adjektiv}

outmost (auch: extreme, outermost)

Synonyme (Englisch) für "outmost":

outmost
English

Beispielsätze für "outmost" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe must do our outmost to return to a sensible situation here.
Här måste vi göra allt för att förhållandena skall bli förnuftiga!
EnglishIn light of these considerations, I believe the EU must exercise extreme caution in embracing the biotechnology industry without the outmost care and precautions being in place.
I ljuset av dessa överväganden anser jag att EU bör vara enormt försiktigt i mottagandet av bioteknikindustrin såvida inte en yttersta noggrannhet och försiktighet är för handen.