"out of pocket" Schwedisch Übersetzung

EN

"out of pocket" auf Schwedisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "out of pocket" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "out of pocket" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOne thing that we need to avoid is for the Member States to be out of pocket as a result of this measure.
Vi måste undvika att medlemsstaterna förlorar intäkter till följd av den här åtgärden.
EnglishOne thing that we need to avoid is for the Member States to be out of pocket as a result of this measure.
Detta är möjligt eftersom den är helt fristående, det är en skatt på en specifik produkt.
EnglishAs a result, wages can be set at the minimum wage, but the workers are clearly left out of pocket after their contributions have been paid.
Det innebär att minimilön kan tillämpas, men arbetstagarna går uppenbart med förlust när deras avgifter betalats.
EnglishWe have heard here today how cut-price airline SkyEurope went bankrupt during the last holidays, leaving thousands of clients out of pocket.
Vi har hört här i dag hur lågprisflygbolaget SkyEurope gick i konkurs under förra semestersäsongen och lämnade tusentals betalande kunder lottlösa.
EnglishThe landfill tax in my country is a prime example of how an ill-conceived idea that does not address the real problem can lead to taxpayers being out of pocket.
Skatt på deponering av avfall i mitt land är ett bra exempel på hur en oövertänkt idé som inte tar upp det verkliga problemet kan leda till att skattebetalarna slutar som förlorare.

Lerne weitere Wörter

English
  • out of pocket

Suche weitere Wörter im Dänisch-Deutsch Wörterbuch.