"no more" Schwedisch Übersetzung

EN

"no more" auf Schwedisch

volume_up
no more [Beispiel]

EN no more
volume_up
[Beispiel]

no more
We do not want to see any more child soldiers anywhere in the world.
Det får aldrig mer finnas barnsoldater någonstans i världen.
We want to hear no more of 'never again' from anyone in the international community.
Vi vill inte längre höra orden ”aldrig mer” från någon i världssamfundet.
We must therefore once again shout out today ‘[never again]’. ‘’, that is to say, no more fires.
Därför måste vi än en gång utropa ”” [aldrig mer]. ””, det vill säga, inga fler bränder.
no more
Some others would like more digressivity and not more proportionality.
Andra skulle vilja ha mer degressivitet och inte mer proportionalitet.
The United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
Storbritanniens regering efterlyser bättre utgifter, inte mer utgifter.
What we need is not more EU government from the top, but more democracy.
Vi behöver inte mer EU-toppstyrning, utan mer demokrati.

Synonyme (Englisch) für "no more":

no more

Ähnliche Übersetzungen für "no more" auf Schwedisch

no Substantiv
no Adjektiv
no Adverb
no Pronomen
Swedish
no. Substantiv
Swedish
more Adjektiv
more Adverb
Swedish
more Pronomen
many Adjektiv
Swedish
many Pronomen

Beispielsätze für "no more" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishI share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
Jag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishThis is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
Därför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
EnglishOnce privatised, public services will become more expensive and less accessible.
Vid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Dessutom kommer vi endast att lyckas om kommissionen tar den politiska ledningen.
EnglishThis means that this is also an experimental laboratory for more budget funding.
Det innebär att detta också är ett experimentförsök för mer budgetfinansiering.
EnglishI can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
Jag kan bara uppmana kommissionen att utöva mer påtryckningar på medlemsstaterna.
EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
Under de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
EnglishThe concept of human rights is increasingly broad and also sometimes more vague.
Begreppet mänskliga rättigheter blir allt vidare men ibland också mindre tydligt.
EnglishIt is also quite clear that what we need is effective security, and more of it.
Det är också helt klart att vad vi behöver är effektiv säkerhet, och mer av den.
EnglishWe want this independent review, since this can also generate more transparency.
Vi vill ha denna oberoende granskning, eftersom det också kan skapa större insyn.
EnglishI therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
Jag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.