"nail" Schwedisch Übersetzung

EN

"nail" auf Schwedisch

volume_up
nail {Subst.}

EN nail
volume_up
{Substantiv}

nail (auch: bolt, spike, tack)
The Court's decision is yet another European nail in the coffin of British liberties.
Domstolens utslag är ännu en europeisk spik i de brittiska friheternas likkista.
Here we are again with the Commission knocking another nail into the coffin.
Här står vi igen med kommissionen som slår in ännu en spik i kistan.
He said, "If the only tool you have is a hammer, everything starts to look like a nail."
Han sa, "Om det enda verktyg du har är en hammare, börjar allting att se ut som spik."
nail (auch: spike)

Beispielsätze für "nail" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Enligt min uppfattning slog Joseph Daul huvudet på spiken i början av denna debatt.
EnglishLadies and gentlemen, I urge all of you to nail your colours to the mast tomorrow.
Mina damer och herrar! Jag uppmanar er alla att ta ställning i morgon.
EnglishGiving up in the face of such chaos would be the final nail in Haiti’s coffin.
Att ge upp inför ett sådant kaos vore den sista spiken i Haitis kista.
EnglishCommissioner Marín hit the nail on the head: this is not the way to do things.
Kommissionsledamot Marín har därmed slagit huvudet på spiken, så ska vi inte gå till väga.
EnglishHis reference to the notorious December rush hit the nail on the head.
Hans hänvisning till den beryktade köprushen i december träffade huvudet på spiken.
EnglishMr President, Mr Napolitano has hit the nail on the head on this issue.
Herr talman! Kollegan Napolitano har satt saker och ting i rätt perspektiv.
EnglishMr President, I believe Mr Belder has just hit the nail on the head.
Herr talman! Jag tror att Belder slog huvudet på spiken med det han nyss sade.
EnglishThe compromise would be the final nail in the coffin for this reform of chemicals policy.
Kompromissen skulle vara sista spiken i kistan för denna reform av kemikaliepolitiken.
EnglishFrom that point on, well, there's only one, maybe two great nail salons in Amsterdam.
Det, och så finns det bara en eller två bra manikyrister i Amsterdam.
EnglishAs a NATO member and EU candidate country, Turkey must nail its colours to the mast.
Som Nato-medlem och kandidatland till EU måste Turkiet stå fast.
EnglishWe will fight this Commission tooth and nail in the coming years.
Vi kommer att bekämpa den här kommissionen med näbbar och klor under de kommande åren.
English(HU) 'He that is good with a hammer tends to think everything is a nail' goes the saying.
(HU) ”Den som är skicklig med en hammare tenderar att se allting som spikar”, lyder talesättet.
EnglishI thought, after your fantastic reorganisation, all the order forms had to go on the bent nail.
Efter din omorganisering skulle ju alla beställningar hängas på spiken.
EnglishTurkey must nail its colours to the mast and put its weight fully behind the Nabucco project.
Turkiet måste bekänna färg och ge Nabucco-projektet sitt fulla stöd.
EnglishMark Twain observed that, when all you have is a hammer, everything starts to look like a nail.
(EN) Mark Twain konstaterade att om man bara har en hammare ser allt till slut ut som spikar.
English(HU) The multitude of proposed amendments included a textual amendment which hit the nail on the head.
(HU) Bland de många ändringsförslagen fanns en textändring som slog huvudet på spiken.
English(EL) Mr President, the Goldstone report hits the nail on the head.
(EL) Herr talman! I Goldstonerapporten slår man huvudet på spiken.
EnglishThe Council is asked to nail its colours to the mast once the Commission proposals are on the table.
Rådet uppmanas att stå fast vid åtagandena när kommissionen väl lägger fram sina resultat.
EnglishWe fought tooth and nail to add a few extra million euro.
Med mycket dragande och slitande fick vi ett par miljoner euro extra.
EnglishWho fought tooth and nail to support Yeltsin inside Russia?
Vilka var det som med näbbar och klor stödde Jeltsin i Ryssland?