"let through" Schwedisch Übersetzung

EN

"let through" auf Schwedisch

EN let through
volume_up
{Adjektiv}

let through

Ähnliche Übersetzungen für "let through" auf Schwedisch

to let Verb
let Verb
Swedish
through Adjektiv
Swedish
through Adverb
through Präposition

Beispielsätze für "let through" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is an historic opportunity which we must not let slip through our fingers.
Detta är ett historiskt tillfälle som inte får gå oss ur händerna.
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Jag vill gärna gå igenom dessa prioriteringar och börja med mervärdet.
EnglishLet me go through the key elements of the Second Stage Agreement.
Låt mig gå igenom de viktigaste faktorerna i den andra etappen av luftfartsavtalet.
EnglishWe are at last holding it and cannot let this opportunity slip through our fingers.
Nu kommer vi äntligen att ha det: vi får inte missa tillfället.
EnglishIf we let it go through as it is, no one will lift a finger.
Mobiliseringen av aktörerna i sockerrörssektorn har inte varit förgäves.
EnglishIf we let it go through as it is, no one will lift a finger.
Om vi låter den gå igenom som den är kommer ingen att lyfta ett finger.
EnglishDo not let other people go through what we did last year.
Låt inte andra medborgare gå igenom samma sak som vi gjorde i fjol.
EnglishYou may be sure that Parliament will not let that go through.
Ni kan lita på att parlamentet inte kommer att godkänna det.
EnglishWe want Customs to let him through and you follow him.
Vi vill att tullen släpper igenom honom och att du skuggar honom.
EnglishLet us push this through as quickly as possible, I thought, so that it can be implemented without delay.
Det tar vi så snart som möjligt, så att genomförandet också kan sätta i gång så snart som möjligt.
EnglishLet Christmas be celebrated through the withdrawal of Article 23.
Ära julens högtid genom att dra tillbaka artikel 23!
EnglishWe now have the final version, so let us go through it.
Vi har nu den slutliga versionen, så låt oss gå igenom den.
EnglishWe must not let this opportunity slip through our fingers.
Vi får inte låta detta tillfälle glida oss ur händerna.
EnglishLet me run through our criticisms once again, by which I mean our criticisms of Russia, just to be clear.
Låt mig gå igenom vår kritik en gång till. Bara för att förtydliga talar jag alltså om vår kritik av Ryssland.
EnglishLet us think through what the implications of that might be.
Vi måste överväga vilka följder detta kan få.
EnglishLet us just go through the various categories.
Om vi nu tar och går igenom de olika utgiftsområdena.
EnglishLet me go through some of the problem areas which have been mentioned here today and which we draw attention to in the report.
Låt mig peka på några av de problemområden, som har nämnts i dag, och som vi betonar i rapporten.
EnglishLet's just get through the next hour, okay?
EnglishLet me just run through the facts.
Jag ska bara gå igenom sakförhållandena.
EnglishSo let me go through those three things.