EN to knock out
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

to knock out (auch: to bang, to baste, to batter, to beat)
volume_up
slå {Vb.}
There are a number of documented cases where criminals have used interference transmitters to knock out various types of alarm system, for example, and remote controlled car door locks.
Det finns flera dokumenterade fall där kriminella använt störningssändare för att slå ut exempelvis olika typer av larmsystem och bilars fjärrstyrda dörrlås.
Europe's viewers, not the politicians, will deal the knock-out blow to this pipedream project, because ordinary people know that if the EU is the answer, then it must have been a stupid question.
EU:s TV-tittare, inte politikerna, kommer att slå knockout på detta önskedrömsprojekt eftersom vanliga människor vet att om EU är svaret, då måste det ha varit en dum fråga.
to knock out (auch: to beat, to checkmate, to conquer, to defeat)
to knock out (auch: to jar, to shatter, to shock, to stun)
to knock out (auch: to knock down)
to knock out

2. Sport

to knock out
Europe's viewers, not the politicians, will deal the knock-out blow to this pipedream project, because ordinary people know that if the EU is the answer, then it must have been a stupid question.
EU:s TV-tittare, inte politikerna, kommer att slå knockout på detta önskedrömsprojekt eftersom vanliga människor vet att om EU är svaret, då måste det ha varit en dum fråga.

3. Britisches Englisch

to knock out (auch: to dispatch, to knock off)

4. Amerikanisches Englisch

to knock out

Beispielsätze für "to knock out" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Det är faktiskt inget argument alls. Det är ett knockout-argument.
EnglishI have had enough of the knock-out argument, which is always trotted out, that research will move abroad.
Jag har fått nog av det dominoargument som alltid förs fram att forskningen kommer att flytta utomlands.
EnglishAnd if the kids cut it back on, knock them out.
Ock om dom fortsäter med vapen, Skall dom få stryk.
EnglishIn the UK is called 'It's a Knock-Out'.
I Förenade kungariket kallas ”It's a Knock-Out”.
EnglishBefore you knock yourself out...
EnglishYou'll knock 'em dead out there.
EnglishKnock out your kids.
EnglishWe have yet to see the result of that round but we are confident about the final knock-out round and we confidently predict what will happen on Thursday.
Vi har ännu inte sett resultatet av den striden, men vi är säkra på att den slutliga knock-out-ronden kommer och vi kan med tillförsikt förutse vad som kommer att hända på torsdag.
EnglishIn response to the first question raised by Mr von Habsburg, I would say that if we were in 'It's a Knock-out' , the television game, yours would be the toughest question of them all.
För att svara på er första fråga, von Habsburg, skall jag säga att om vi befann oss i " spel utan gränser" , som visas på TV, hade ni dragit en hundrapoängsfråga.
EnglishIn response to the first question raised by Mr von Habsburg, I would say that if we were in 'It's a Knock-out ', the television game, yours would be the toughest question of them all.
För att svara på er första fråga, von Habsburg, skall jag säga att om vi befann oss i " spel utan gränser ", som visas på TV, hade ni dragit en hundrapoängsfråga.