"joke" Schwedisch Übersetzung

EN

"joke" auf Schwedisch

volume_up
joke {Subst.}
SV

EN joke
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

joke (auch: badinage, banter, gag, jest)
An extra ECU 9 million for renewable energies is not a joke, it is a tragedy.
9 miljoner ecu extra för förnyelsebar energi, det är inte ens något skämt, det är tragiskt.
Justifying the proposed decision on grounds of costs sounds like a joke.
Att rättfärdiga förslaget genom att hänvisa till kostnader låter som ett skämt.
(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
(Martens: " Kommissionen är i Bryssel" ) Det var ett skämt, herr Martens.
joke (auch: mischief)
joke (auch: antic, escapade, jest, prank)
joke (auch: jollity)
joke (auch: witticism)
Nobody anywhere in Europe would tell this joke using kilojoules.
Ingen i Europa skulle dra denna vits och hänvisa till kilojoule.
Han brukade berätta en vits om norrmän.
There' s a Russian joke about a number of Presidents and Soviet leaders travelling by train, and the punchline includes the very words glasnost and Gorbachev.
Det finns en rysk vits om olika presidenter och sovjetiska ledare som åkte tåg.

2. "person"

joke
volume_up
driftkucku {u} (person man driver med)

Synonyme (Englisch) für "joke":

joke

Beispielsätze für "joke" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe one joke I did tell, which everyone at home would laugh at, fell flat.
Jag drog en, som alla skulle ha skrattat åt därhemma, och det blev platt fall.
EnglishAnd I think that's the funniest epidemiology joke that you will ever hear.
Och jag tror det är roligaste epidemiologi skämtet du någonsin kommer få höra.
EnglishThat is all very well, but as the joke goes, some are more equal than others.
Visst är detta bra, men som skämtet lyder är somliga mer jämlika än andra.
EnglishWill the Presidency seize the opportunity to help bring some sense to ‘ joke’ EU lawmaking?
Vi vet att vi kommer att gå till förlikning med direktivet om optisk strålning.
EnglishMr President, ambition is a practical joke played by the gods on mankind.
Herr talman! Ambitioner är ett spratt som mänsklighetens gudar spelar oss.
EnglishI would like to thank Joke Schauvliege very much for her contribution towards this result.
Jag tackar Joke Schauvliege så mycket för hennes bidrag till detta resultat.
EnglishIt was, of course, a joke, as the Commissioner said.
Jag lyckades inte, jag ber om ursäkt, det var naturligtvis ett joke, som kommissionären påpekade.
EnglishThe OSCE observer mission is a joke and cannot be successful.
OSSE: s övervakningsdelegation är rena skämtet och kan inte uppnå några resultat.
EnglishThe logo envisaged at present is a joke!
Hur det nu än förhåller sig med den saken, så har denna sak gått snett.
EnglishBecause you joke that you, with your paltry human understanding -
Därför att du raljerar över att du, med ditt mänskliga, klena förstånd -
EnglishIn the wake of the Stockholm meeting, there is going to be a grain of truth in that joke.
Efter Stockholm kommer vitsens andra hälft att förverkligas.
EnglishLadies and gentlemen, to finish, I think that they have been playing this joke on us long enough.
Mina damer och herrar! Avslutningsvis anser jag att de har spelat oss detta spratt tillräckligt länge.
EnglishAfter so many debates and so little progress, it seems to have turned into a bad joke.
På papperet kan alla utan problem instämma i detta, men vill vi verkligen genomföra vad detta innebär i praktiken?
EnglishThis is almost a joke when there are twenty million unemployed and almost eighteen million homeless.
Det är nästan ett komiskt ämne, då det finns ca 20 miljoner arbetslösa och nästan 18 miljoner hemlösa.
EnglishMr President, in drafting her report, my colleague, Mrs Joke Swiebel, has chosen a very exacting working method.
Herr talman! Min kollega Joke Swiebel har valt en krävande arbetsmetod för sitt betänkande.
EnglishPeople joke that after the collapse of the Berlin Wall enlargement is always just five years away.
Folk skämtar och säger att utvidgningen, efter Berlinmurens fall, alltid bara ligger fem år framåt i tiden.
EnglishMr Berlusconi made the following joke: do you know why an AIDS sufferer needs to take a bath filled with sand?
Berlusconi skämtade nämligen på följande sätt: vet ni varför ett aidsoffer måste ta ett sandbad?
EnglishThe joke was that the Norwegians always talk about fish.
Vitsen gick ut på att norrmännen alltid pratar om fisk.
EnglishWinston, this is probably someone playing a joke on me.
Det är nog någon som spelar mig ett spratt, Winston.
EnglishI only put those things in the garbage as a joke.
Jag la dom där sakerna i soporna bara för att skoja lite.