"invite" Schwedisch Übersetzung

EN

"invite" auf Schwedisch

volume_up
invite {Subst.}

EN invite
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

invite

2. "an informal term for invitation"

invite (auch: invitation)
volume_up
inbjudan {n.Sg.} (bestämd form)
Har en inbjudan som jag gärna kastar åt ditt håll.
Vad hände med min inbjudan?
I welcome the idea of a second forum and I shall be honoured to take part - if you invite me, of course!
Jag välkomnar tanken på ett andra forum och jag deltar gärna själv, förutsatt att jag får en inbjudan vill säga!

Synonyme (Englisch) für "invite":

invite

Beispielsätze für "invite" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo I would like to invite you, also, for a while, to the Himalayas themselves.
Så jag skulle vilja bjuda in er också, för en liten stund, till själva Himalaya.
EnglishI invite you to support it.
Detta är vad vårt ändringsförslag 40 handlar om, och jag ber att ni stöder det.
EnglishI believe it is useful to invite opinions on the best solution to the problem.
Jag anser att det är bra att vi ber om åsikter om den bästa lösningen på problemet.
EnglishMr Oreja Aguirre, I welcome you and invite you to reply to Mr Alavanos' question.
Herr Oreja, jag hälsar er välkommen och ger er ordet för att besvara Alavanos fråga.
EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Om ni skulle vilja bjuda in mig till ett utskottsmöte, skulle jag komma med glädje.
EnglishI now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
Jag inbjuder er nu att ta till orda och förmedla ert budskap till parlamentet.
EnglishMrs Neyts-Uyttebroeck, I invite you to answer the question by Mr Esko Olavi Seppänen.
Fru Neyts-Uyttebroeck, jag uppmanar er att svara på frågan från Olavi Seppänen.
EnglishMr Oreja Aguirre, I welcome you and invite you to reply to Mr Alavanos ' question.
Herr Oreja, jag hälsar er välkommen och ger er ordet för att besvara Alavanos fråga.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jag uppmanar er att ställa er bakom denna strategi för det är den bästa vi har.
EnglishI therefore invite Mr Dupuis to withdraw all his amendments except the two.
Jag ber därför Dupuis att dra tillbaka samtliga sina ändringsförslag utom två.
EnglishMr President, it is my great pleasure to invite you to address the House.
Herr president! Det är mitt stora nöje att välkomna er att tala här i kammaren.
EnglishI invite everybody to take a look at Commissioner Vitorino's response on 11 June 2003.
Jag uppmanar alla att läsa igenom kommissionär Vitorinos svar av den 11 juni 2003.
EnglishWe now come to questions to Mr Liikanen, and I would invite him to take his place.
Vi går nu över till frågorna till Liikanen, och vi ber honom att ta plats.
EnglishThey need to invite us and we need to provide our partnership of know-how.
De måste bjuda in oss och vi måste tillhandahålla vårt kunnande i ett partnerskap.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
Å EFD-gruppens vägnar uppmanar jag er att genomföra en omröstning med namnupprop.
EnglishWe want to invite you to become involved with the Energy Roadmap from day one.
Vi vill uppmana er att engagera er i energifärdplanen från första början.
EnglishI would invite the Commission on those two specifics to respond positively.
Jag hoppas att kommissionen kommer att svara positivt på dessa två punkter.
EnglishI now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
Jag vill nu be rådets företrädare, Jean-Pierre Jouyet, att ta till orda.
EnglishI would like to make that quite clear before I invite President Prodi to speak.
Jag vill att detta skall vara alldeles tydligt innan jag ger ordet till ordförande Prodi.
EnglishMr Hahn, I invite you to come to Maastricht - it is not very far for you to come.
Johannes Hahn, jag bjuder in dig till Maastricht - det är inte så långt för dig att resa.