"incarcerated" Schwedisch Übersetzung

EN

"incarcerated" auf Schwedisch

EN incarcerated
volume_up
{Adjektiv}

incarcerated (auch: pent)
Of the 100 incarcerated people that are released, 60 will return to prison.
Av de 100 inspärrade som blir släppta, kommer 60 att återvända till fängelset.
The United States has over 2.3 million incarcerated men and women.
De Förenta Staterna har över 2,:,3 miljoner inspärrade män och kvinnor.
Citizens of future EU Member States are also incarcerated there.
Även medborgare från framtida EU-medlemsstater sitter inspärrade där.

Beispielsätze für "incarcerated" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOf the 100 incarcerated people that are released, 60 will return to prison.
Av de 100 inspärrade som blir släppta, kommer 60 att återvända till fängelset.
EnglishThere are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
Omkring 18 medborgare och bosatta i EU hålls fängslade på Camp Delta.
EnglishHe has been incarcerated in deepest darkness and not even the Red Cross is allowed access to him.
Han sitter fängslad i djupaste mörker och inte ens Röda korset har fått besöka honom.
EnglishThese people were incarcerated solely as a result of their beliefs and should be released immediately.
Dessa personer fängslades endast på grund av sin tro och bör friges omedelbart.
EnglishThe United States has over 2.3 million incarcerated men and women.
De Förenta Staterna har över 2,:,3 miljoner inspärrade män och kvinnor.
EnglishCitizens of future EU Member States are also incarcerated there.
Även medborgare från framtida EU-medlemsstater sitter inspärrade där.
EnglishWe must stand up for the people – including politicians and human rights activists – who are currently incarcerated.
Vi måste försvara de människor – även politiker och människorättsaktivister – som nu fängslats.
EnglishThey have been wrongly incarcerated now for seven years.
De har nu hållits felaktigt fängslade i sju år.
EnglishWe must stand up for the people – including politicians and human rights activists – who are currently incarcerated.
Vi är emellertid fortfarande besvikna i en rad frågor: rättsliga processer, pressfrihet och även föreningsfrihet.
EnglishMy father was incarcerated by the communist regime.
EnglishAlmost every family had relatives who went missing in Siberia, persecuted by the KGB or who were incarcerated and oppressed.
Nästan varenda familj har släktingar som försvunnit i Sibirien, förföljts av KGB eller blivit fängslade och förtryckta.
EnglishHowever, at least 58 people still remain incarcerated in Cuban prisons purely for insisting on their fundamental rights.
Åtminstone 58 personer är dock fortfarande inlåsta i kubanska fängelser enbart på grund av att de insisterat på sina grundläggande rättigheter.
EnglishIn Egypt homosexuals are being entrapped on the Internet and incarcerated for no other reason but that they are homosexual: this is appalling.
I Egypten snärjer man homosexuella på Internet för att sedan fängsla dem enbart för att de är homosexuella. Detta är skrämmande.
EnglishWe also, as you quite rightly said, need to have answers about whether dozens of children have been incarcerated there, as has been alleged recently.
Vi måste också få reda på om dussintals barn har hållits inspärrade där, som man nyligen påstod, och som ni så riktigt sa.
EnglishFive years after Mikhail Khodorkovsky's arrest, he and other Yukos officials remain incarcerated under questionable circumstances.
Fem år efter Michail Chodorkovskijs anhållande sitter han och andra Yukos-tjänstemän fortfarande inspärrade under tvivelaktiga omständigheter.
EnglishWell, that is quite a long time for us, but I think it is an extremely long time for those who are still incarcerated in the gaols of Belgrade.
Det är långt för oss, men jag tror att det är en extremt lång tid för alla dem som fortfarande i dag befinner sig i Belgrads fängelser.
EnglishBelmarsh security unit in England, which I visited recently, is a virtual concrete tomb in which prisoners are incarcerated for long periods of time.
Säkerhetsanstalten Belmarsh i England, som jag nyligen besökte, är en veritabel betonggrav där fångar spärras in för långa tidsperioder.
EnglishMy second point is that I was very pleased that you made reference to the sad fate of Gilad Shalit, who has now been incarcerated for nearly five years.
Den andra punkten är att jag var mycket glad över att du nämnde det dystra öde som drabbat Gilad Shalit, som nu har suttit fängslad i nästan fem år.
EnglishSeveral dozen legal residents of the EU are still incarcerated there, including some of my constituents: Bisha al-Rawi, Jamil al-Banna and Omar Deghayes.
Dussintals lagliga EU-medborgare hålls fortfarande fängslade där, däribland personer från min valkrets: Bisha al-Rawi, Jamil al-Banna och Omar Deghayes.
EnglishFinally, I wish to take this opportunity to highlight the plight of Bulgarian nurses incarcerated in Libya and now under threat of the death penalty.
Slutligen vill jag ta tillfället i akt att belysa situationen för de bulgariska sjuksköterskorna som är arresterade i Libyen och som nu hotas av dödsstraff.