"in other words" Schwedisch Übersetzung

EN

"in other words" auf Schwedisch

SV

EN in other words
volume_up
{Adverb}

in other words
volume_up
mao {Adv.} [umg.] [Abk.] (med andra ord)

Synonyme (Englisch) für "in other words":

in other words

Ähnliche Übersetzungen für "in other words" auf Schwedisch

in Adjektiv
in Präposition
other Adjektiv
other Pronomen
words Substantiv
Swedish
to word Verb
word Substantiv

Beispielsätze für "in other words" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
Vi behöver politik som även främjar tillväxt, med andra ord ansvarsfull politik.
EnglishIn other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
EnglishHis appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.
Hans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.
EnglishIn other words, the mid-term review continues directly as part of Agenda 2000.
Halvtidsutvärderingen fortsätter med andra ord direkt som en del av Agenda 2000.
EnglishIn other words, you have dissolved the barrier between you and other human beings.
Med andra ord har du löst upp barriären mellan dig och andra mänskliga varelser.
EnglishWe must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
EnglishIn other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
Med andra ord borde det vara möjligt att återinvestera vinster som aktiekapital.
EnglishIn other words, this is merely a sugar-coated version of the neoliberal agenda.
Detta är med andra ord bara en sockrad version av den nyliberala dagordningen.
EnglishIn other words, we should move to acceptable European waste management standards.
Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.
EnglishThe vote will take place at the end of the debates, in other words in a moment.
Omröstningen kommer att äga rum i slutet av debatterna, det vill säga om en stund.
EnglishThis is, in other words, a tax on non-travellers for the benefit of travellers.
Detta är med andra ord en skatt för icke-resenärer till fördel för resenärer.
EnglishIn other words, that proves our determination to implement this mandate to the full.
Med andra ord visar det på vår beslutsamhet att genomföra detta mandat fullt ut.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Med andra ord låter det argumentet inte förnuftigt oavsett hur du ser på det.
EnglishIn other words, this is a normal procedure which is likely to take some time.
Detta är med andra ord ett normalt förfarande som troligen kommer att ta sin tid.
EnglishIn other words, on the principle of closer cooperation, no exceptions are possible.
Med andra ord och med beaktande av samarbetsprincipen är inga undantag möjliga.
EnglishIn other words, we need to focus on young people and on education in schools.
Vi behöver med andra ord inrikta oss på de unga och på utbildningen i skolorna.
EnglishIn other words, the price of goods must reflect their real environmental cost.
Med andra ord måste priset på en vara återspegla de faktiska miljökostnaderna.
EnglishIn other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Med andra ord, ett enkelt omnämnande utan värdering, av en relevant omständighet.
EnglishIn other words, accession should not be held hostage to a political solution.
Med andra ord skall en politisk lösning inte hålla EU-anslutningen som gisslan.
EnglishIn other words, the agenda would now continue with the debate about Croatia.
Med andra ord skulle föredragningslistan nu fortsätta med debatten om Kroatien.