"imperious" Schwedisch Übersetzung

EN

"imperious" auf Schwedisch

EN imperious
volume_up
{Adjektiv}

imperious (auch: presumptuous)
imperious

Synonyme (Englisch) für "imperious":

imperious

Beispielsätze für "imperious" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor these imperious reasons, we support the establishment of the European Criminal Records Information System insofar as it will guarantee each person's fundamental freedoms.
Av dessa tvingande skäl stöder vi inrättandet av Ecris i den mån det garanterar varje enskild persons grundläggande friheter.
EnglishIt is crucial that all the partners in this great project begin to trust each other and the service, including the most populous and imperious states.
Det är nödvändigt att alla partner i detta stora projekt börjar lita på varandra och på avdelningen, till och med de befolkningstätaste och arrogantaste staterna.
English. - (DE) I am voting against this own-initiative report, because it interferes too much with freedom of opinion and smacks of imperious censorship.
skriftlig. - (DE) Jag röstade mot detta initiativbetänkande eftersom det inskränker åsiktsfriheten alltför mycket och har en anstrykning av diktatorisk censur.