EN hooked
volume_up
{Adjektiv}

hooked (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
hooked (auch: apt, crooked, curvilinear, disposed)
volume_up
böjd {Adj.}
hooked (auch: bandy, crooked, tortuous)
volume_up
krokig {Adj.}

Beispielsätze für "hooked" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPeople have been hooked on the idea that 'mild ' and 'low tar ' cigarettes are healthier.
Människor har trott att cigaretter som är " milda " eller har " låg tjärhalt " är hälsosammare.
EnglishYou know, we're just trading war stories about college -- who hooked up with who, who slept with who --
Bara en massa krigsminnen från college -- vem som var ihop med vem, som låg med vem --
EnglishPeople have been hooked on the idea that 'mild' and 'low tar' cigarettes are healthier.
Människor har fastnat vid föreställningen att "mild" och "låg tjärhalt" på cigaretter är mer hälsosamma.
EnglishAnd in this case, a man got hooked on a bamboo sleeping mat.
Och i det här fallet, har mannen fastnat för en sovmatta av bambu.
EnglishOur approach is directed towards releasing people from drug dependency, not seeing them hooked on drugs.
Vår väg går mot att ta sig ut ur drogberoende, inte att fastna i det.
EnglishPeople have been hooked on the idea that 'mild ' and 'low tar ' cigarettes are healthier.
Människor har fastnat vid föreställningen att " mild " och " låg tjärhalt " på cigaretter är mer hälsosamma.
EnglishHowever, we must not abandon people who are hooked.
Vi får dock inte överge personer som har fastnat i sitt beroende.
EnglishI would even say, to paraphrase a song that you know, 'it is a drug we are all hooked on.'
Man skulle faktiskt kunna säga, för att parafrasera en sång som ni känner till, ”it is a drug we are all hooked on”.
EnglishYou hooked up with one other girl for, what, 10 seconds.
Nej, du har varit med en annan tjej, i ca 10 sekunder.
EnglishJoyce hooked us up because she's trying to help me out.
Joyce fixade ihop oss för hon ville hjälpa mig.
EnglishYou topped, pulled and hooked it all in one.
Ni toppade, drog och gjorde allt på en gång.
EnglishOur approach is directed towards releasing people from drug dependency, not seeing them hooked on drugs.
Det är viktigt att FN – och inte EU – arbetar för att det skall bli lönsamt att odla alternativa grödor i världens fattiga länder.
EnglishAt the moment it can take a long time for a wind turbine park to be hooked up to an electricity grid and that is unacceptable.
För närvarande kan det ta lång tid för en vindkraftpark att anslutas till ett elnät och detta är inte godtagbart.
EnglishYou hooked up with three girls this year.
EnglishHe became hooked on a sleeping mat, probably because of elevated activity of dopamine in his brain, just like with you and me.
Han fastnade för en sovmatta av bambu, troligen på grund av de förhöjda dopaminnivåerna i hans hjärna. ~~~ precis som hos dig och mig.
EnglishWe're hooked in live.
EnglishIt deserves to be repeated that there is a link between the number of people who try drugs and the number of people who are in danger of getting hooked on their misuse.
Det förtjänar att upprepas att det finns ett samband mellan antalet personer som prövar och antalet personer som riskerar att fastna i missbruk.
EnglishRather than trying to kick the habit, they want to offer pills to the Eastern European countries waiting outside the school gates to get them hooked too.
I stället för att försöka sluta med missbruket, vill de sälja piller till de östeuropeiska länderna som väntar utanför skolgrindarna, så att de också skall bli beroende.
EnglishIt was when she read an article about Raynaud's disease and shortly thereafter met with company Performance in Cold at a congress in Kiruna, as she was completely hooked on the subject.
Det var när hon fick läsa en artikel om Raynaud´s sjukdom och kort därefter mötte företaget Performance in Cold på en kongress i Kiruna som hon totalt fastnade för ämnet.