"hire" Schwedisch Übersetzung

EN

"hire" auf Schwedisch

volume_up
hire {Subst.}

EN hire
volume_up
{Substantiv}

1. Rechtswesen

hire
volume_up
lega {u} [arch.]

2. Allgemein

hire (auch: rental, retainer)
You can even hire institutions for it, anyway.
Hur som helst, man kan till och med hyra institutioner för att göra det.
Unfortunately their bus broke down and they were forced to hire a local French bus which did not have seat-belts.
Olyckligtvis gick deras buss sönder och de var tvungna att hyra en lokal fransk buss, som inte hade bälten.
Uh, my name is Tom Baker, and I'm interested in hiring a domestic helper.
Uh, Mitt namn är Tom Baker och jag skulle vilja hyra en hemhjälp.
hire (auch: allowance, pay, payment, prize)
hire (auch: tenancy)
hire

Synonyme (Englisch) für "hire":

hire

Beispielsätze für "hire" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMany SMEs have to hire expensive consultants just to process their applications.
Därför använder sig många små och medelstora företag av dyra konsulter.
EnglishUnfortunately, based on a ruling of the Court of Justice, this does not cover car hire.
Grundat på en dom från EG-domstolen täcker detta tyvärr inte biluthyrning.
EnglishYou tear up the papers on me and I'll hire you to serve my husband.
Du river mina papper...... och jag anlitar dig för att delge min man.
EnglishA hire-and-fire system engenders fear and sows the seeds of social unrest.
Ett system där man anställer och avskedar godtyckligt frambringar rädsla och bäddar för social oro.
EnglishSo we figured we'd hire this person -- when we got there he could be a great communicator.
När vi kom fram skulle han bli en strålande kommunikatör.
EnglishThose who hire workers who do not have work permits should be excluded from being awarded public contracts.
Den som hyr ut arbetstagare utan arbetstillstånd, skall uteslutas från offentliga anbud.
EnglishWe very much welcome the Commission's proposal to penalise employers who hire illegal migrants.
Vi välkomnar verkligen kommissionens förslag att bestraffa arbetsgivare som anställer illegala invandrare.
EnglishI had no idea how you hire an elephant, get an elephant.
Jag visste inte hur man hyr en elefant, får tag på en elefant.
EnglishHowever, this does seem to happen in the car hire industry.
Detta verkar dock inte hända inom biluthyrningsbranschen.
EnglishA great time to hire is when you're considering a site redesign, or planning to launch a new site.
Bra tillfällen är när du beslutar att göra om webbplatsens design eller när du tänker starta en ny webbplats.
EnglishWe hire military and test pilots to do the maneuvering.
Vi hyrde militärer och testpiloter för dessa manövrar.
EnglishWhy, when transporting our own troops in our own country, did we have to hire aircraft from the Ukraine?
Varför måste man för transporten av de egna soldaterna i det egna landet vända sig till flygplansuthyraren Ukraina?
EnglishSome of them could be relevant to car hire.
En del av dem kan vara relevanta för biluthyrning.
EnglishI didn't hire a publicity agent, they just showed up.
EnglishAir carriers, shipping lines, railway companies, taxi companies, hotel chains, car hire firms, currency exchange companies, etc.
Flygbolag, rederier, tågtransportörer, taxiföretag, hotellkedjor, biluthyrare, växlingsföretag med flera.
EnglishIt makes sense to hire a crew as-is.
EnglishIs the Commission considering European action to address the lack of consumer protection in the hire car industry?
Avser kommissionen att vidta några åtgärder på EU-nivå för att komma till rätta med bristen på konsumentskydd i biluthyrningsbranschen?
EnglishThese days, we ask not merely how businesses achieve their economic results, but also who they hire and how staff are treated.
Numera frågar vi inte bara hur företag uppnår sina ekonomiska resultat, utan även vem de anställer och hur personalen behandlas.
EnglishThey hire these zelfstandigen zonder personeel (staffless own-account workers), as they are referred to in the Netherlands, to carry out the same activities.
De hyr in de här småföretagarna igen för samma verksamhet.
EnglishHe had lost out on car rental and was forced to use an alternative system, and the car hire company would not participate.
Han drog det kortaste strået vid en biluthyrning och tvingades använda ett alternativt system, och biluthyrningsföretaget ville inte medverka.