"gritty" Schwedisch Übersetzung

EN

"gritty" auf Schwedisch

EN gritty
volume_up
{Adjektiv}

gritty (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
gritty (auch: bold, decided, decisive, firm)
gritty (auch: granular)
volume_up
grynig {Adj.}
gritty (auch: light, sandy)
volume_up
sandig {Adj.}

Beispielsätze für "gritty" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI'm talking about ground-base, nitty-gritty, measurable physical differences.
Jag talar om de basala, faktiska mätbara fysiska skillnaderna.
EnglishWhat we are supposed to get there is the nitty-gritty detail as well.
Vad vi förväntar oss är att dessutom få de konkreta detaljerna.
English(Applause) So arguing against, a man who's been at the nitty, gritty heart of the energy debate and the climate change debate for years.
(Applåder) Nu till den som argumenterar mot, en man som har stått i centrum av energidebatten och klimatförändringsdebatten i åratal.
EnglishMaybe I am misinterpreting what the people are saying, but European citizens are fed up with the nitty-gritty talk about institutional change and reforms.
Jag misstolkar kanske det som folk säger, men EU:s medborgare är trötta på det praktiska och tråkiga talet om institutionell förändring och reformer.
English. - (NL) The Gomes report rightly points to various unacceptable Chinese practices in Africa, and sometimes gets down to the nitty-gritty.
skriftlig. - (NL) I Gomesbetänkandet uppmärksammas med rätta olika oacceptabla metoder som Kina tillämpar i Afrika, och ibland kommer man till sakens kärna.
EnglishSometimes I have the feeling that we are still trying to express our wishes to the Heads of State or Government rather than getting down to the nitty gritty of what needs to be done.
Ibland får jag känslan att vi fortfarande försöker framföra våra önskemål till stats- och regeringscheferna, när vi borde ta itu med detaljerna.