"to give up" Schwedisch Übersetzung

EN

"to give up" auf Schwedisch

EN to give up
volume_up
{Verb}

We must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande " och får inte ge upp denna kamp.
We will not give up until equal competitive conditions have been established.
Vi kommer inte att ge upp förrän likvärdiga konkurrensvillkor har inrättats.
We must, however, ' keep the pot boiling', and must not give up this struggle.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande" och får inte ge upp denna kamp.
to give up (auch: to bow out, to break up, to cease, to chuck)
Must all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
Måste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
We give support to campaigns to encourage people to give up smoking.
Vi ger stöd till kampanjer som uppmanar människor att sluta röka.
On this point, I would like to emphasise that we can give up many things, but we cannot give up eating.
I det här läget vill jag betona att vi kan ge upp många saker, men vi kan inte sluta äta.
He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Han ville avstå från den farliga vetenskapen och behålla godbitarna.
At the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Dessa länder kommer när allt kommer omkring inte att avstå från sina rättigheter till utveckling.
Many people mentioned the need to give up national self-interest.
Många har nämnt behovet av att avstå från nationella egenintressen.
volume_up
ange {Vb.}
Why should the Member States give up their resources in favour of a Community institution which, as a result of its need to be independent, cannot be controlled?
Varför skulle staterna behöva överlämna sina resurser till en gemenskapsinstitution som på grund av sitt nödvändiga oberoende inte skall kunna kontrolleras?
to give up
to give up
to give up (auch: to drop)
to give up
Can the European Parliament give up hope of ever finding a democratic...
Kan Europaparlamentet ge upp hoppet om att någonsin hitta ett demokratiskt...
But that does not mean that we should give up hope in the fight against cancer.
Men det betyder inte att vi ska ge upp hoppet om att bekämpa cancer.
But this should definitely not be a reason to give up on China.
Men detta är absolut ingen anledning att ge upp hoppet om Kina.

Ähnliche Übersetzungen für "to give up" auf Schwedisch

give Substantiv
to give Verb
to be up to Verb
up Adjektiv
Swedish
up Adverb
up Präposition
Swedish
to up Verb

Beispielsätze für "to give up" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Det så kallade tjänstedirektivet skulle kunna ha hjälpt till att förbättra detta.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
En expertgrupp på kemikalier har också inrättats för att vägleda kommissionen.
EnglishThe European Union has a good negotiating agenda and should not give it up.
Europeiska unionen har en bra förhandlingsdagordning och vi bör inte överge den.
EnglishIf we accept the country of origin principle, we give up national sovereignty.
Om vi accepterar ursprungslandsprincipen, ger vi upp nationell suveränitet.
EnglishThe consultants recommended that we should give up the specific ECHO logo.
Konsulterna rekommenderade att vi skulle avskaffa den särskilda ECHO-logotypen.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
Det förslaget kom aldrig, men Stephen Hughes och jag gav inte upp vår kamp.
EnglishWe also support the need for the military to give up some of their air space.
Vi stöder också behovet av att militären överlämnar en del av sitt luftrum.
EnglishI therefore think that the European Union should not give up its negotiating agenda.
Jag anser därför att Europeiska unionen inte skall överge sin förhandlingsdagordning.
EnglishLet us put an end to hypocrisy, and let us give up on solutions that do not work.
Låt oss därför sätta stopp för hyckleriet och överge de falska recepten.
EnglishWe should not give up the possibility of exerting economic pressure on Iran.
Då skall vi inte låta bli att utnyttja tillfället att sätta ekonomiskt tryck på Iran.
EnglishIn any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.
Men hur som helst kan vi inte ta avstånd från förvaltningssättet med drift i egen regi.
EnglishWe would be grateful if you could give up that right, since we are running very late.
Om ni avstår blir vi oerhört tacksamma, eftersom vi har mycket ont om tid.
EnglishThis is a term applied to someone who can not quite give up the student life.
Kallas en person som inte riktigt klarar av att lämna studievärlden.
EnglishThis would mean that we would have to give up our military neutrality.
Det skulle innebära att vi skulle tvingas lämna vår militära alliansfrihet.
EnglishIf the Council gives up some of its powers, we could give some up as well, and vice versa.
Om rådet avstår från vissa av sina befogenheter kan vi också göra det, och vice versa.
EnglishWe should not put the cart before the horse, and we must not give up before we begin.
Låt oss inte börja i galen ända eller se oss besegrade på förhand.
EnglishWould it not be better to give up the idea of regulating local delicacies?
Om vi förvandlar delikatesserna till massprodukter kommer de inte längre att vara delikatesser.
EnglishMr Prodi has pointed out that he would like to give up a few of his responsibilities.
Prodi påpekade att han vill avskaffa ett antal arbetsuppgifter.
EnglishDoes all this mean that we have to gradually give up using roads?
Innebär allt detta att vi lite i taget måste inrikta oss på att klara oss utan vägarna?
EnglishThe common position on which we had to give our opinion takes up 15 of those amendments.
Den gemensamma ståndpunkten, som vi skall uttala oss om, innehåller 15 av våra ändringsförslag.