"gagging" Schwedisch Übersetzung

EN

"gagging" auf Schwedisch

SV
volume_up
gag {Subst.}

EN gagging
volume_up
{Gerundium}

gagging

Synonyme (Englisch) für "gag":

gag

Beispielsätze für "gagging" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe have been prevented from speaking and that is why I am gagging myself!
Vi har hindrats från att tala, och därför sätter jag munkavle på mig själv!
EnglishThe gagging of free speech in Poland is a disgrace to the entire European Union.
Munkavlen mot yttrandefriheten i Polen är en skamfläck för hela EU.
EnglishIn the EU it is being suppressed by gagging the people.
Inom EU undertrycks den genom att folket tystas ned.
EnglishRepression, violence, arresting the opposition, gagging the press is not the way to end the unrest.
Förtryck, våld och arresteringar av oppositionen, kontroll av pressen är inte rätt sätt att göra slut på oroligheterna.
EnglishWhy are we closing our eyes to the unceasing extermination of Chechens and the gagging of the press in that country?
Varför blundar vi för den ständigt pågående utrotningen av tjetjener och att den ryska pressen beläggs med munkavle?
EnglishThe two capitals of Havana and Minsk are symbols of human rights violations and the gagging of public opinion.
De två huvudstäderna Havanna och Minsk är symboler för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tystande av den allmänna opinionen.
EnglishThe two capitals of Havana and Minsk are symbols of human rights violations and the gagging of public opinion.
Anledningen till min resa till Vitryssland var Alexander Lukasjenkos ökade förföljelse av de medborgare vars åsikter skiljer sig från hans egna.
EnglishIn fact, immediately after the approval of the Hungarian media law, a campaign was waged by the left, which used the phrase 'gagging law'.
Direkt efter att den ungerska medielagen antogs startade vänstern en kampanj som använde sig av frasen ”presscensurlag”.

Lerne weitere Wörter