"foul smelling" Schwedisch Übersetzung

EN

"foul smelling" auf Schwedisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "foul smelling" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "foul smelling" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLike everyone else in the book, he too calls that horrible-tasting, foul-smelling dishwater gin.
Som alla andra i boken kallar även han det vämjeliga, illaluktande diskvattnet för gin.
EnglishWe in this House should sweep away this foul-smelling filth from in front of our own front doors first.
Vi i parlamentet bör sopa bort denna illaluktande smuts framför vår egen dörr först.
EnglishIf you go out in a boat in the wonderful archipelago in summer, you are met by a decimetre-thick green, foul-smelling layer of algae.
När man åker ut med en båt i den fantastiska skärgården på sommaren möts man av ett decimetertjockt grönt illaluktande stinkande täcke av alger.
EnglishAnd I remember the horror of seeing this little female devil with this huge ulcerating, foul-smelling tumor inside her mouth that had actually cracked off her entire lower jaw.
Och jag minns skräcken av att se denna lilla hondjävul med denna stora, såriga, illaluktande tumör inuti hennes mun som faktiskt hade fått hela hennes underkäke att brytas av.

Lerne weitere Wörter

English
  • foul smelling

Im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.