"foster family" Schwedisch Übersetzung

EN

"foster family" auf Schwedisch

EN foster family
volume_up
{Substantiv}

foster family
Instead of helping the family, the children are taken away to a foster family or taken into care.
I stället för att hjälpa familjen lämnas barnen till en fosterfamilj eller omhändertas.
I am very happy that we are now agreed that a child has a right to a family , irrespective of whether it is the child's own family, a foster family or through national or international adoption.
Jag är mycket nöjd med att vi nu blivit överens om att barn har rätt till en familj, oavsett om det är hos släkt, i en fosterfamilj eller genom nationell och internationell adoption.

Ähnliche Übersetzungen für "foster family" auf Schwedisch

to foster Verb
family Substantiv

Beispielsätze für "foster family" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFoster family organisations could be involved in drafting proposals for the legal measures which are really needed in this area.
Fosterfamiljorganisationer skulle kunna vara delaktiga i utarbetandet av förslag till rättsliga åtgärder som verkligen behövs på det här området.
English(PL) Mr President, in connection with our recent debate on international adoption, I should like to draw attention to the institution of the foster family.
(PL) Herr talman! Med anledning av vår senaste debatt om internationell adoption skulle jag vilja uppmärksamma fosterfamiljen.