"fixed assets" Schwedisch Übersetzung

EN

"fixed assets" auf Schwedisch

EN fixed assets
volume_up
{Plural}

1. Allgemein

fixed assets (auch: realty, capital assets)

2. Finanzen

Here too, however, there are reservations, for example, over the policy on fixed assets.
Det finns dock reservationer även här, till exempel när det gäller politiken för anläggningstillgångar.

3. Wirtschaft

fixed assets

Beispielsätze für "fixed assets" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe amount of fixed assets has been set EUR 240 million too low.
Det belopp som angivits för anläggningsverksamheten är 240 miljoner för lågt.
EnglishThere is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.
Det kan inte förnekas att det är svårt att sätta en siffra på fasta immateriella tillgångar som varumärken och patent.
EnglishTake the fixed assets, this building for example. The budget account contained only the expenditure made in a given year.
Låt oss ta de fasta tillgångarna, låt oss ta denna kammare: I inkomst- och utgiftsredovisningen ingick bara de utgifter man har under ett år.
EnglishI feel that uncertainty about the location of fixed assets is another illustration of the problems and additional costs arising from using two sites.
Jag anser att osäkerheten om var anläggningstillgångarna finns är ännu ett tecken på de problem och extrakostnader som uppstår till följd av användningen av två arbetsorter.