EN finances
volume_up
{Plural}

There is no reason to accept this in times of tight finances throughout the EU.
Det finns det ingen anledning att acceptera i tider med en kärv ekonomi inom hela EU.
The background for this has to be sound public finances and a stable economy.
Förutsättningarna för det måste vara sunda offentliga finanser och en stabil ekonomi.
However, it is important to improve the state of the stock and the finances of the industry.
Det är emellertid viktigt att förbättra situationen i bestånden och sektorns ekonomi.
finances
Long-term sustainability of public finances for a recovering economy (
Långsiktigt hållbara offentliga finanser för ekonomisk återhämtning (
The background for this has to be sound public finances and a stable economy.
Förutsättningarna för det måste vara sunda offentliga finanser och en stabil ekonomi.
We are now no longer talking about private finances, but about public finances.
Vi talar nu inte längre om privata utan om offentliga finanser.
finances (auch: resource, resources, means)
In a third fundamental area, that of the Union's finances, the Austrian Presidency can make a valuable contribution on resources and expenditure.
Inom ett tredje stort område, unionens finanser, kan det österrikiska ordförandeskapet ge ett värdefullt bidrag, både när det handlar om tillgångar och utgifter.
Certainly, everyone is firmly persuaded that monetary union may make the management of Community finances, or subsidies, simpler than with 15 national currencies.
Alla är förvisso övertygade om att den gemensamma valutan kan göra förvaltningen av gemenskapens tillgångar eller subventioner enklare än med femton nationella valutor.

Synonyme (Englisch) für "finances":

finances

Beispielsätze für "finances" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.
EU kan inte rimligen utlova mindre än 35 miljarder euro i offentlig finansiering.
EnglishAs regards the sustainability of public finances, good progress has been made.
Man har gjort stora framsteg när det gäller de offentliga finansernas hållbarhet.
EnglishWhilst the EU's obligations and global needs are growing, the finances are not.
Samtidigt som EU:s skyldigheter och övergripande behov ökar, gör budgeten inte det.
EnglishWe are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
På detta område ser vi en framgång i Europa, dvs. att finanserna börjar bli bättre.
EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Om finanserna är ordnade blir det lättare att dra till sig privat riskkapital.
EnglishWhilst the EU's obligations and global needs are growing, the finances are not.
Samtidigt som EU: s skyldigheter och övergripande behov ökar, gör budgeten inte det.
EnglishWe should be doing our best to get more finances to deal with this problem.
Vi borde göra vårt bästa för att få mer medel till att ta itu med detta problem.
EnglishHowever, the final decision on finances will be left to the Member States.
Det slutliga beslutet om finansiering kommer dock att fattas av medlemsstaterna.
EnglishIn respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
När det gäller de offentliga finanserna kan vi inte fortsätta på det här sättet.
EnglishIt will be evident that this state of affairs also has a bearing on finances.
Dessutom har vi ingen som helst lösning för det radioaktiva avfallet i sikte.
EnglishThat is why this debate on finances is vital to the future of the European Union.
Därför är debatten om budgeten av avgörande betydelse för Europeiska unionens framtid.
EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Det handlar om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält.
EnglishThe basic aim is to put public finances on a sounder and more sustainable footing.
Grundmålet är att göra de offentliga finanserna solidare och mer hållbara.
EnglishIt is not by means of a new tax that we will solve the problem of public finances.
Vi kan inte lösa problemet med våra dåliga statsfinanser med en ny skatt.
EnglishWe need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
Vi måste hitta fungerande statsfinansiella lösningar för Aten, Dublin och Lissabon.
EnglishThe stabilisation of public finances is a major and immediate challenge.
Stabiliseringen av de offentliga finanserna är en stor och omedelbar utmaning.
EnglishAs you know, we must rebuild public finances on sustainable foundations.
Som ni vet måste vi återuppbygga de offentliga finanserna på hållbara grunder.
EnglishIt will take perseverance and determination to balance public finances.
Balanseringen av den offentliga ekonomin kräver långsiktighet och beslutsamhet.
EnglishI voted for the 2009 Annual Statement on the Euro Area and Public Finances.
Jag röstade för 2009 års årliga bedömning av euroområdet och de offentliga finanserna.
EnglishMany countries have a long way to go to balance their public finances.
Många länder har en lång väg att gå för att nå balans i de offentliga finanserna.