"fibre optic" Schwedisch Übersetzung

EN

"fibre optic" auf Schwedisch

EN fibre optic
volume_up
{Substantiv}

1. IT, Britisches Englisch

fibre optic (auch: fiber optic)

Ähnliche Übersetzungen für "fibre optic" auf Schwedisch

fibre Substantiv
Swedish
optic Adjektiv
Swedish

Beispielsätze für "fibre optic" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe first is the promotion and development of fibre-optic networks, known as next-generation networks.
Den första gäller främjande och utveckling av fiberoptiska nät, nästa generationens nät.
EnglishThe wavelength is 810 nm and the light can be launched in a fibre optic cable and optics to create a suitable illumination spot.
The wavelength is 810 nm and the light can be launched in a fibre optic cable and optics to create a suitable illumination spot.
EnglishIn countries such as Greece that have many mountains and islands, it is difficult to invest in fibre optic networks everywhere, which is why MSS provision assumes great importance.
I länder som Grekland, där det finns vidsträckta bergs- och skärgårdsområden, är det svårt att investera i heltäckande fiberoptiska nät. Där blir MSS-utbudet särskilt viktigt.
EnglishIt is reassuring that the use of fibre-optic cables instead of satellites for transcontinental communications has decreased the possibilities for large-scale routine interception.
Det är betryggande att användningen av fiberoptiska kablar i stället för satelliter för transkontinental kommunikation har minskat möjligheten till rutinmässig avlyssning i stor skala.