"federal state" Schwedisch Übersetzung

EN

"federal state" auf Schwedisch

EN federal state
volume_up
{Substantiv}

federal state (auch: federation)
Both citizenship and a constitution are part and parcel of a federal state.
Till en förbundsstat hör både medborgarskap och författning.
The Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Stadgan är rätt och slätt en byggsten i uppbyggandet av EU till en förbundsstat.
That is a recipe for a federal state with a common parliament and a common government.
Detta är inledningen till en förbundsstat med ett gemensamt parlament och en gemensam regering.

Ähnliche Übersetzungen für "federal state" auf Schwedisch

federal Adjektiv
state Substantiv
state- Adjektiv
Swedish
to state Verb

Beispielsätze für "federal state" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOne of these alternatives is the trend (currently underway) towards a federal state.
Ett av alternativen är den nu pågående utvecklingen mot en federal stat.
EnglishMy constituents do not want to see the creation of a federal state called Europe.
Mina väljare vill inte att en federal stat som kallas Europa skapas.
EnglishIn short: the federal state is built up by knocking down the national state.
I korthet klär man på förbundsstaten, genom att klä av nationalstaten.
EnglishThis aid must not be channelled towards state and federal structures.
Detta stöd får inte kanaliseras till staten eller till federala strukturer.
EnglishFederalism is the making of the European Union into a federal state.
Federalism innebär att Europeiska unionen görs till en federal stat.
EnglishShould it be a federal state or a Europe of countries and nations working in close cooperation?
Ska det vara en federal stat eller ett Europa för länder och nationer som har ett nära samarbete?
EnglishNo one ever asks in a federal state if all the members of the federation should have their say.
I en federal stat frågar man sig aldrig om alla federationens stater skall ha en röst eller inte.
EnglishThe European Union is more than just a confederation of countries, but it is not a federal state.
EU är mer än bara ett statsförbund, men ändå ingen federal stat.
EnglishEurope is not, nor can it become a classic federal state.
Europa är inte, och kan inte heller bli, en klassisk federal stat.
EnglishIn a federal state, it may be a highly complex matter.
Det må vara en mycket komplicerad fråga i en federal stat.
EnglishA federal state is a state and not a federation, in the same way as a fruit knife is a knife and not a fruit.
På samma sätt som en fruktkniv är en kniv och inte en frukt.
EnglishFor example, we were recently alarmed once again by a dubious military reprisal in the federal state of Benue.
Vi larmades till exempel nyligen genom en tvivelaktig militär vedergällningsaktion i delstaten Benue.
EnglishShe cannot attribute blame to a Federal State when she herself should be held responsible for the damage caused.
Hon kan inte ge en federalstat skulden när hon själv bör få ansvaret för den skada som har orsakats.
EnglishIn the federal state of Rhineland-Palatinate alone, the tobacco industry achieves an annual turnover of some DEM 1.5 million.
Enbart i Rheinland-Pfalz har tobaksbranschen en årlig omsättning om cirka 1,5 miljarder DM.
EnglishLet me cite the example of my own federal state of Baden-Württemberg; it is quite a highly industrialised state.
Jag kan ta min egen delstat Baden-Würtemberg som exempel: det är en relativt högt industrialiserad delstat.
EnglishThese are the crucial building blocks for a United States of the European Union, that is to say for a real federal State.
Det handlar om de avgörande byggstenarna till EU:s förenade stater, till den faktiska förbundsstaten.
EnglishThese are the crucial building blocks for a United States of the European Union, that is to say for a real federal State.
Det handlar om de avgörande byggstenarna till EU: s förenade stater, till den faktiska förbundsstaten.
EnglishWho is so interested in the possible deposits of oil and gas between the shores of the island and the federal state of Tamil Nadu?
Vem är så intresserad av de möjliga olje- och gasfyndigheterna mellan ön och delstaten Tamil Nadu?
EnglishThe rapporteur clearly views EMU as a platform for championing the transformation of the EU into a federal state.
Föredraganden vill helt tydligt se EMU som en plattform för att utveckla EU i riktning mot en federal statsbildning.
EnglishThe EU is like a steam engine that has started to roll along the way towards its goal of becoming a fully-fledged federal state.
EU är som ett ånglok som satt igång att rulla på väg mot sitt mål att bli en fullfjädrad federal stat.