"to fasten" Schwedisch Übersetzung


Meintest du fast
EN

"to fasten" auf Schwedisch

EN to fasten
volume_up
[fastened|fastened] {Verb}

Beispielsätze für "to fasten" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe captain is anticipating turbulence... and has turned on the fasten seat belt sign.
Kaptenen väntar sig lite turbulens... och har satt på " sätt fast bältet " - knappen.
EnglishDrivers, no matter how experienced, should always fasten their seatbelts.
Bilförare, hur erfarna de än är, måste alltid köra med säkerhetsbältet på.
EnglishWe must proceed to put in place the institutional mechanisms which will copper-fasten this.
Vi måste fortsätta att inrätta institutionella mekanismer som befäster detta.
EnglishThe captain has turned on the fasten seat belt sign!
Kaptenen har satt på " sätt fast bältet " - knappen!
EnglishRemember to fasten your safety belt in the back too.
Kom ihåg att spänna fast bilbältet även i baksätet!
EnglishAt the target object, decide whether you want to fasten the connector to a certain gluepoint or to the whole object.
Även vid målobjektet måste du destämma om du vill fixera förbindelsen vid en viss fästpunkt eller vid hela objektet.
EnglishWe must fasten rules around ourselves.
EnglishFasten your seat belts!