"expenses" Schwedisch Übersetzung

EN

"expenses" auf Schwedisch

EN expenses
volume_up
{Plural}

expenses
Expenses must be reimbursed on the basis of actual costs.
Kostnadsersättningarna skall grunda sig på faktiska kostnader.
Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.
Kostnader för hotellvistelse och andra utgifter kan också ersättas.
We simply have to try to reduce administrative costs, taxes and expenses.
Det är helt enkelt nödvändigt att sänka administrativa kostnader, skatter och avgifter.

Synonyme (Englisch) für "expense":

expense

Beispielsätze für "expenses" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOLAF's work in connection with the travel expenses affair was equally inadequate.
OlAF:s arbete i samband med resekostnadsaffären har också varit otillräckligt.
EnglishI still do not think it right that it should be combined with travel expenses.
Jag anser fortfarande inte att det är rätt att kombinera den med resekostnader.
EnglishThe Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20 %.
Presidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
EnglishThe Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.
Presidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
EnglishTravel expenses can be easily administered by giving Parliamentarians travel cards.
Reseersättning kan lätt administreras genom att parlamentarikerna ges ett resekort.
EnglishThis agreement is about both Parliament’s and the Council’s administrative expenses.
Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.
EnglishIs it a political priority to reduce the travel expenses of the highest paid?
Är det en politisk prioritet att sänka resekostnaderna för de högst betalda?
EnglishImportantly we are also finishing today the reform of the whole issue of expenses.
Vi avslutar även reformen av hela utgiftsfrågan i dag, vilket är det allra viktigaste.
EnglishIt is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
Det är viktigt att ha ett ordentligt ersättningssystem och en gemensam lön.
EnglishThe expenses system must be more open, easier to follow and easier to control.
Ersättningssystemen måste vara öppna, lätta att efterleva och kontrollera.
EnglishI turn now to the European Parliament budget: expenses of Members of this House.
Jag går nu över till Europaparlamentets budget: utgifter för detta parlaments ledamöter.
EnglishSecondly, the budget also contains a review of Members ' travel expenses.
För det andra innehåller budgeten också en reform av ledamöternas reseersättningar.
EnglishWe also tackled the issues of Members ' expenses and payment of the pensions.
Vi har även tagit itu med frågor om ledamöternas utgifter och utbetalning av pensioner.
EnglishWe also tackled the issues of Members' expenses and payment of the pensions.
Vi har även tagit itu med frågor om ledamöternas utgifter och utbetalning av pensioner.
EnglishMoreover, in the long term, it will reduce the household expenses of European citizens.
På längre sikt kommer det dessutom att sänka hushållsutgifterna för EU:s medborgare.
EnglishThat is important, for it is in the Member States that the key expenses are incurred.
Det är viktigt, för det är i medlemsstaterna som nyckelutgifterna uppstår.
EnglishSecondly, the budget also contains a review of Members' travel expenses.
För det andra innehåller budgeten också en reform av ledamöternas reseersättningar.
EnglishThis agreement is about both Parliament ’ s and the Council ’ s administrative expenses.
Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.
EnglishThe second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.
Det andra problemet gäller utvärderingen av utgifter för marknadsanalys.
EnglishPayroll Department (LA) LiU's central payroll and expenses administration.
Löneavdelningen (LA) LiU:s centrala löne- och reseräkningsadministration.