"episode" Schwedisch Übersetzung

EN

"episode" auf Schwedisch

EN episode
volume_up
{Substantiv}

This is a shameful episode, and the silence of the French authorities is scandalous.
Detta är en skamlig händelse, och de franska myndigheternas tystnad är skandalös.
Denna senaste händelse är inte till hjälp.
Detta har varit en skrämmande händelse.
episode (auch: article, part, passage, section)
Your career consists of a few lines on an episode of " Diagnosis Murder
Din karriär består av ett par rader i ett avsnitt av " Diagnos Mord. "
I guess my favorite episode, if I had to pick one, would be episode 34.
Mitt favoritavsnitt, om jag nu måste välja, var nog avsnitt 34.
Which is why you ought to guest star in the next episode.
Vilket är anledning till att ni borde gästspela på nästa avsnitt.
episode (auch: passage)
Mr President, Georgia is not a simple episode in international politics.
Georgien är inte bara en episod i den internationella politiken.
This episode did little to restore farmers ' confidence in proper scientific research.
Denna episod gjorde litet för att återställa jordbrukarnas förtroende för forskarna.
This episode did little to restore farmers' confidence in proper scientific research.
Denna episod gjorde litet för att återställa jordbrukarnas förtroende för forskarna.
episode (auch: article, bit, bite, component)
episode

Synonyme (Englisch) für "episode":

episode

Beispielsätze für "episode" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAfter 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
Efter 13 år är det dags att avsluta det skamliga Srebrenicakapitlet.
EnglishWe ought to seize this opportunity and bring the last colonial episode in Africa to an end.
Vi borde ta detta tillfälle i akt och avsluta den sista koloniala episoden i Afrika.
EnglishThat is a matter of record and was not the happiest episode in this tale.
Vi känner alla till detta, och det hela var en mycket tråkig historia.
EnglishThe October episode and the one-off show of unity that it gave rise to left one in no doubt.
Oktoberepisoden och den följande unika uppvisningen i enighet lämnade ingen i tvivel.
EnglishThat is a matter of record and was not the happiest episode in this tale.
Det första rör genomförandet och ikraftträdandet av Kyotoprotokollet.
EnglishNearly 9 % of men worldwide and nearly 10 % of women have a depressive episode each year.
Vårt gensvar på sarspandemin visar vad vi kan göra om vi prioriterar smittsamma sjukdomar.
EnglishThere were, in fact, only a couple of people who got shot in this episode.
Faktum är att bara några personer blev skjutna vid denna händelsen.
EnglishIt is an unpleasant episode for this House, which I hope will soon change its mind.
Det är ett otrevligt kapitel för detta parlament och jag hoppas att parlamentet snabbt byter uppfattning.
EnglishThe bill for this episode will be presented to future generations.
Det blir de kommande generationerna som får betala räkningen.
EnglishNearly 9% of men worldwide and nearly 10% of women have a depressive episode each year.
Närmare nio procent av världens män och närmare tio procent av kvinnorna lider av depressiva tillstånd årligen.
EnglishThis shows that, even today, Stalinism is not, for Russia, simply a historical episode of the 20th century.
Det visar att för Ryssland är stalinismen ännu inte enbart en fas i nittonhundratalets historia.
EnglishThe whole episode stood out as a tale with a happy ending from both an economic and a social point of view.
Det hela framstod som en ekonomisk och social solskenshistoria.
EnglishThere are political reasons for the current episode.
Bakom den nu aktuella händelsen finns det politiska orsaker.
EnglishI'm gonna go see this last episode of " Showtime ".
Jag skall titta på det här sista avsnittet av " Showtime ".
EnglishThe Chinese toy episode should be a lesson to us.
Den kinesiska leksaksincidenten borde vara en läxa för oss.
EnglishEurope is, of course, an important episode; it is a challenge that has quite rightly been called historic.
Europa är naturligtvis ett viktigt steg; det är en utmaning som med all rätt har definierats som historisk.
EnglishThe sad Austrian episode in 1999 caused us to think again about the effectiveness of those instruments.
Den sorgliga händelsen i Österrike 1999 gav oss än en gång anledning att fundera över de här instrumentens effektivitet.
English25% of the EU’s and Ireland’s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
25 procent av EU:s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.
English25 % of the EU’ s and Ireland’ s population experience at least one significant episode of mental ill health during their lives.
25 procent av EU: s och Irlands befolkningar drabbas av psykisk ohälsa åtminstone en gång under sin livstid.
EnglishThe episode has shown clearly how closely networks are interconnected, and the lack of appropriate management to support this.
Denna incident visade tydligt hur beroende elnäten är av varandra och att detta inte hanteras på lämpligt sätt.