EN depressed
volume_up
{Adjektiv}

depressed (auch: dejected, low-spirited)
Do you remember the time at the frat when I was totally depressed?
Kommer du ihåg den där gången på festen när jag var helt deprimerad?
Stacy: Just feeling really sad and depressed right now.
Stacy: Jag känner mig verkligen ledsen och deprimerad just nu.
Do you have to be depressed to write a sad song?
Måste du vara deprimerad för att skriva en sorgsen låt?
depressed (auch: dejected, funereal, gloomy, heartsick)
Like Mr Fischer, the German Foreign Minister, I came away from Naples more depressed than I was when I went there.
Liksom Tysklands utrikesminister Joschka Fischer var även jag mycket mer nedstämd när jag åkte från Neapel än när jag åkte dit.
If you feel anxious, stressed, sad, depressed, have concerns or difficulties you want to talk to someone about, please contact me.
Om du känner dig orolig, stressad, ledsen, nedstämd, har bekymmer eller svårigheter som du vill prata med någon om är du välkommen att vända dig till mig.
depressed (auch: attenuate, reduced)
depressed (auch: concessionary)
volume_up
sänkt {Adj.}
In the current climate of depressed prices and policy uncertainty, we are going to place our farmers at a further disadvantage.
I det nuvarande klimatet med sänkta priser och en politisk ovisshet, kommer vi att ställa våra jordbrukare inför ytterligare en nackdel.
depressed (auch: dead, dim, downcast, dull)
volume_up
matt {Adj.}
There is no doubt that this development has had an impact on birth rates, which have been depressed artificially at the behest of economic forces.
Det råder ingen tvekan om att denna utveckling har påverkat födelsetalen, som har varit artificiellt stillastående till följd av ekonomiska krafter.
depressed
depressed (auch: broody, despondent)
Mr President, I was mildly encouraged by what the Commissioner had to say and, frankly, thoroughly depressed by what the Council had to say.
Jag blev inte så uppmuntrad av det som kommissionsledamoten hade att säga, och jag blev rent ut sagt missmodig av det som rådet hade att säga.
depressed (auch: oppressed)
depressed
volume_up
deppad {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "depressed":

depressed
English

Beispielsätze für "depressed" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis reform has to favour young farmers in the most depressed areas of the EU.
Denna reform måste gynna de unga jordbrukarna i de fattigaste områdena inom unionen.
EnglishWe are all depressed by the endlessly grim sequence of events in the region.
Vi är alla betryckta över den oerhört dystra händelseutvecklingen i regionen.
EnglishSo please colleagues, do not be overly depressed about it, there are ways forward.
Så kära kolleger, var inte alltför nedstämda över situationen, det finns vägar framåt.
EnglishThese sectors, particularly the last two, are already severely depressed.
De här sektorerna, i synnerhet de sista två, befinner sig redan i en djup svacka.
EnglishIn other words, people are either revolted or completely depressed by them.
Det innebär att folket antingen är i uppror eller så har de fullständigt mist hoppet.
EnglishKeeping the mouse button depressed, drag the pointer to the last character to be deleted.
Håll ner musknappen och dra till det sista tecknet som ska raderas.
EnglishLet us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
Låt oss därför inte klä oss i aska, ta emot gula kort eller deppa.
EnglishKeeping the mouse button depressed, drag the pointer to the last character of this piece of text.
Håll ner musknappen och dra till det sista tecknet i den här texten.
EnglishFor example, click on the column header NAME and, keeping the mouse button depressed, drag it into the label.
Klicka t.ex. på kolumnhuvudet NAME, håll ner musknappen och dra till etiketten.
EnglishEurope is not a depressed region: it is a complex, complete economic and social system.
Europa är inget eftersatt område, utan ett komplicerat och komplett system ekonomiskt och socialt sett.
EnglishYet here we are today, feeling very depressed because we have nothing to show for it.
I dag står vi där med tomma händer och ser ledsna ut.
EnglishLike Mr Fischer, the German Foreign Minister, I came away from Naples more depressed than I was when I went there.
Risken att Nice skall upprepas i Bryssel den 13 december har ökat efter Neapel.
EnglishWe feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated or cynical.
Vi känner oss överväldigade. ~~~ Vi känner oss ängsliga, kanske deprimerade, frustrerade eller cyniska.
EnglishHowever, the position today is that the market has depressed prices.
I dag har vi ett läge där marknaden sänker prisnivån.
EnglishMe, alone on a dead planet, with a manically depressed robot.
Jag, ensam på en död planet, med en manodepressiv robot.
EnglishThe market is disappearing, and prices are depressed by decisions which have nothing whatsoever to do with the market.
Marknaden avlägsnar sig och priset kryddas av beslut som inte har med marknaden att göra.
EnglishIt is no coincidence that disasters of this kind vent their fury on the most depressed areas of the European continent.
Det är ingen slump att denna typ av katastrofer inträffar i de fattigaste områdena i Europa.
EnglishIt will be the treatment of Thyssen-Krupp’s workforce at Terni in Umbria, which is a depressed area.
Det kommer att vara behandlingen av ThyssenKrupps arbetskraft i Terni i Umbrien, som är ett område i depression.
EnglishWhat socio-economic impact will it have on Granada, Estremadura and the most depressed Mediterranean areas?
Vilken samhällsekonomisk inverkan kommer förslaget att ha i Granada, Extremadura och de mest outvecklade zonerna i Medelhavsområdet?
EnglishWhat does need concrete commitment from the Commission and this Parliament is peripheral tourism in depressed areas.
Det som emellertid kräver konkreta ansträngningar från kommissionen och detta parlament är den perifera turismen i ogynnsamma områden.