"dent" Schwedisch Übersetzung

EN

"dent" auf Schwedisch

volume_up
dent {Subst.}
SV

"den" auf Englisch

volume_up
den {Pron.}
EN

EN dent
volume_up
{Substantiv}

dent (auch: breach, gap, hole, opening)
dent (auch: badge, brand, device, evidence)
dent (auch: boss, buckle, bulge, indent)
dent (auch: belly)
dent (auch: bruise, bulge, bump, lump)

Synonyme (Englisch) für "dent":

dent

Synonyme (Schwedisch) für "den":

den
Swedish

Beispielsätze für "dent" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English" You may show the dent of the top of the artist's buttocks, but neither cheek
" Man får visa bakdelens övre del, men inte artistens skinkor. "
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och vi vill inte förstöra det som ett resultat av det här.
EnglishIt is important that future changes do not dent foreign investor interest in Lithuania.
Det är viktigt att framtida ändringar inte försvagar utländska investerares intresse för Litauen.
EnglishHarvey Dent, once Gotham's District Attorney...... was horribly scarred by underworld kingpin, Boss Moroni.
Åklagare Harvey Dent... fick ansiktet vanställt av maffiachefen Moroni.
EnglishA budget freeze will dent growth, no matter what other Members might say.
En frysning av budgeten kommer att innebära en försvagning av tillväxten, oavsett vad andra ledamöter kan säga.
EnglishI believe that would seriously dent our credibility.
Jag anser att det skulle skada vår trovärdighet allvarligt.
EnglishConfidence in politics suffered a severe dent.
Förtroendet för politiken fick sig en rejäl knäck.
EnglishThey won' tmake a dent.
EnglishBut these court rulings do not in any way dent Parliament's confidence in the Commission's competence, which has been amply proven over the years.
Men dessa domstolsbeslut ändrar inte det förtroende som Europaparlamentet har för den kompetens kommissionen visat i decennier.