"deck" Schwedisch Übersetzung

EN

"deck" auf Schwedisch

volume_up
deck {Subst.}

EN deck
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

deck (auch: tire, tyre)
All the electorate has been allowed to do is shuffle the deck chairs on the deck of the Titanic.
Allt väljarkåren har tillåtits att göra är att flytta om däcksstolarna på Titanics däck.
Jag är på översta däck.
deck (auch: apartment, floor, story, flat)
deck (auch: apron, disc, plaque, plate)
platta av armerad betong

2. Nautik

deck
volume_up
golv {n} (på fartyg)

3. Umgangssprache

deck (auch: chip, earth, ground, land)

4. Amerikanisches Englisch

deck (auch: pack, pack of cards)
And once things are in a pile I can browse them by throwing them into a grid, or you know, flip through them like a book or I can lay them out like a deck of cards.
När saker ligger i en hög kan jag utforska dem genom att sprida ut dem på ett rutnät, eller bläddra igenom dem som en bok, eller lägga ut dem som en kortlek.
deck (auch: counterfoil, talon)

Beispielsätze für "deck" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHowever, there may be traces of rostutfällningar from deck clip on the ground surface beneath.
Det kan dock finnas spår av rostutfällningar från däckklippet på markytan under.
EnglishYes, it is not difficult when the deck clip is large and does not mix with other soil layers.
Ja, det är inte svårt då däckklippet är stort och inte blandar sig med övriga marklager.
EnglishCockpit doors are kept locked to prevent unauthorised persons from entering the flight deck.
Dörrarna in till cockpit hålls låsta för att hindra obehöriga personer från att ta sig in.
EnglishWe plop a keg on the deck, and the girls come in off the beach.
Vi öppnar drickat på verandan, och så kommer tjejerna från stranden.
EnglishDeck material has a high technical value and can be used competitively for a range of uses.
Däckmaterial har ett högt tekniskt värde och kan användas konkurrenskraftigt till en rad användningsområden.
EnglishThree Card Monty, here is dealing from the bottom of the deck.
Three Card Monty här...... delar från botten av kortleken.
EnglishNow I go very quick through the deck and try to find some pattern.
Här... Genvägar. ~~~ Jag pratar om genvägar.
EnglishGet your butts above the hard-deck and return to base.
Gå över undre gränsen och återgå genast till basen.
EnglishHow soft surface that is desired to be affected by the thickness of sand and gravel that is added on top of the deck clip.
Hur mjuk yta som önskas kan påverkas genom tjockleken av sand och grus som läggs ovanpå däckklippet.
EnglishThere should be uniform criteria on aircrew composition, both on the flight deck and in the passenger areas.
Det måste finnas enhetliga kriterier för sammansättningen av flygpersonalen, både för piloterna och kabinpersonalen.
EnglishThis man is dealing from the bottom of the deck.
Den här mannen delar från botten av kortleken.
EnglishSo he had a handful of shrimp, maybe seven or eight shrimp, and all those other animals on the deck of the boat are bycatch.
Han hade en handfull av räkor, kanske 7 eller 8 stycken, och alla dessa djuren på båten är bara bifångst.
EnglishStay on the deck till I get the verticals up.
Håll positionen tills vi får igång sändarna.
EnglishSo, this deck is bought here. Sorry.
Så... den här kortleken är köpt här, förlåt mig.
EnglishThe hard-deck on this hop will be 10, 000 feet.
EnglishMr President, discussing tax cooperation during the current euro crisis is rearranging deck chairs on the Titanic.
(EN) Herr talman! Att diskutera skattesamarbetet under den pågående eurokrisen är som att möblera om däcksstolarna på Titanic.
EnglishThis cocksucker's got every card in the deck.
EnglishThe hard-deck for this hop was 10, 000 feet.
EnglishWelcome to the Miami Seaquarium 's Top Deck.
EnglishYou're dealing from the bottom of the deck.