"decision maker" Schwedisch Übersetzung

EN

"decision maker" auf Schwedisch

EN decision maker
volume_up
{Substantiv}

decision maker (auch: policymakers)
Every policymaker and decision-maker should give this matter due consideration.
Alla politiker och beslutsfattare bör ägna denna fråga den uppmärksamhet som den förtjänar.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Jag är snabb och effektiv till sättet, men en bra beslutsfattare.
This places us under an obligation, also as a decision maker, to familiarise ourselves with these issues.
Det förpliktar oss också som beslutsfattare att sätta oss in i dessa frågor.

Synonyme (Englisch) für "decision maker":

decision maker

Beispielsätze für "decision maker" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIf there is more than one decision-maker, nobody clearly bears the responsibility.
Om beslutsfattarna är flera än en finns det ingen som bär ett tydligt ansvar.
EnglishThat is perhaps more an unfounded concern on the part of the decision-maker.
Det är kanske snarare beslutsfattarens bekymmer som saknar grund.
EnglishFor this reason, we must also involve the European Parliament in these matters as co-decision-maker.
Därför måste Europaparlamentet göras delaktigt i dessa frågor via medbeslutandeförfarandet.
EnglishIn fact, with the adoption of the Treaty of Lisbon, Parliament has become a joint decision maker on these matters.
I och med antagandet av Lissabonfördraget har parlamentet faktiskt fått medbeslutandebefogenheter på detta område.
EnglishParliament, however, is the political decision-maker elected by the people of Europe, and we must make its majority will evident.
Parlamentet är dock ett politiskt beslutsorgan som har utsetts av folket, och vi måste se till att majoritetens vilja blir tydlig.
EnglishThe Commission sees itself as the governor of all European countries, as the ultimate decision-maker under the leadership of Mr Barroso.
Kommissionen ser sig själv som ledaren för alla EU-länder, som det slutliga beslutsorganet under José Manuel Barrosos ledning.
EnglishBefore and as from the next entry into force of the Treaty of Lisbon, we know our Parliament will become a joint decision maker, a colegislator.
Vi vet redan att parlamentet från och med Lissabonfördragets ikraftträdande kommer att bli medbeslutande och medlagstiftare.
EnglishI think Parliament has once again clearly demonstrated its maturity and its ability in future to be co-decision maker on this matter.
Jag anser att parlamentet återigen tydligt har visat sin mognad och sin förmåga att i framtiden delta i beslutsfattandet på detta område.
EnglishConsequently, I do not believe that there are any reasons for making Russia a participant and, possibly, a decision maker in the project's development.
Därför anser jag inte att det finns något skäl till att låta Ryssland ta del av och, eventuellt, fatta beslut om projektets utveckling.