EN crisp
volume_up
{Substantiv}

1. Britisches Englisch

crisp
volume_up
chips {n} (främst i plural)
Crisps, lollies and the like all have a low VAT rating at the moment, but surely it cannot be the intention that you make that special exception for unhealthy products.
Chips, klubbor och liknande livsmedelsprodukter har alla för närvarande sänkt mervärdesskatt.

Beispielsätze für "crisp" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI intend to be very crisp on time.
Jag kommer att vara mycket bestämd beträffande tiden.
EnglishDanielle, where the air is crisp.
EnglishWhere the air is crisp.
EnglishI would just very much like to see a result of the reflection, and I do not want another Green Paper, I do not want another White Paper, I want crisp legislative initiatives.
Jag vill ha näringsinnehållsdeklarationer, jag vill ha livsmedelshygien, livsmedelskontroll, jag vill ha ramlagstiftning till det!
EnglishThat is obviously a lesson well-learnt and we applaud the attempts to keep the document which will be discussed in Doha as crisp and brief as possible.
Det är uppenbarligen en lärdom som är värd att göras, och vi hyllar försöken att bevara det dokument som kommer att diskuteras i Doha så koncist och kortfattat som möjligt.