"compact" Schwedisch Übersetzung

EN

"compact" auf Schwedisch

EN compact
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

compact

2. Automobil

compact (auch: compact car)

3. Amerikanisches Englisch

compact

Beispielsätze für "compact" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English(The `Empty Trash' and `Compact This Folder'commands may recover some space.
(Utrymme kan frigöras med kommandona Töm papperskorgoch Komprimera denna mapp.
EnglishIt is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms.
Det är ett sätt att muta fansen som sytts ihop av CFO och en bekvämt sätt att kohandla på.
EnglishSo we should aim to incorporate clear benchmarks in the post-Bonn compact.
Vi bör alltså sträva efter att sätta upp tydliga riktmärken i avtalet efter Bonnöverenskommelsen.
EnglishWe do not want the cohesion policies to be compared to Emmental cheese, which looks very compact on the outside.
Vi vill inte att sammanhållningspolitiken ska likna en schweizerost som utifrån ser mycket gedigen ut.
EnglishOne way is participation in the UN Global Compact.
Ett sätt är att delta i FN: s Global Compact-projekt.
EnglishI think we all agree that it is the compact disc which can be patented, not the work of Dante or Shakespeare.
Vi är väl alla överens om att det är CD-skivan som skall patenteras, inte verken av Dante eller Shakespeare.
EnglishAutomatically compact folders when it will save over
Komprimera automatiskt mappar när det sparar minst
English(It will be removed when I select 'Compact This Folder')
(Det tas bort när du väljer Komprimera mappen)
EnglishOne way is participation in the UN Global Compact.
Ett sätt är att delta i FN:s Global Compact-projekt.
EnglishThey operate well in a small, compact country.
De fungerar bra i ett litet, överblickbart land.
EnglishThe question relates to CFL, or compact fluorescent lamps.
EnglishOr is the Commission seeking merely a sop to football fans stitched up with the CFO in a cosy compact in the changing rooms?
Eller söker kommissionen bara mutor till fotbollsfans hoptråcklade med CFO i en mysig pakt i omklädningsrummen?
EnglishBut it will be a compact programme.
Men det kommer att vara ett koncentrerat program.
EnglishThey also drew attention to the shortcomings in the economic and environmental arguments for the compulsory introduction of compact fluorescent bulbs.
Med anledning av det ovannämnda ber jag om svar på följande frågor:
EnglishSuch solutions were successful, for example, in the case of standards for compact discs - they can be used in all computers.
Sådana lösningar användes till exempel med framgång i fråga om standarder för cd-skivor - de kan användas i alla datorer.
EnglishSales of illegal compact discs were reported to have increased by almost 20% in 1996 and comprise 14% of the world market.
Försäljningen av illegala CD-skivor skall ha ökat med nära 20 procent under 1996 och står för 14 procent av världsmarknaden.
English4.Does the Commission think it important to provide full information on the risks posed by the use of compact fluorescent light bulbs?
5.Har man innan förordningen antogs analyserat kostnaderna och effektiviteten vid återvinningen av kompaktlysrör?
EnglishSales of illegal compact discs were reported to have increased by almost 20 % in 1996 and comprise 14 % of the world market.
Försäljningen av illegala CD-skivor skall ha ökat med nära 20 procent under 1996 och står för 14 procent av världsmarknaden.
EnglishWhat should the compact do?
Vad bör denna överenskommelse innehålla?
EnglishIn 1990, the Commission's green paper on the urban environment recommended the compact city as an environmentally sound development model.
I grönboken om stadsmiljön från 1990 framhåller kommissionen den kompakta staden som en miljövänlig stadsplaneringsmodell.